Dwa projekty energetyczne rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu NCBiR

13 września 2018, 10:00 Alert
innowacje nauka

W ubiegły piątek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało ocenę merytoryczna projektów złożonych w kwietniowej rundzie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2018 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Dwa projekty energetyczne uzyskały rekomendację do dofinansowania w ramach tego konkursu.

Spośród 18 wniosków, które wpłynęły w ramach kwietniowej rundy konkursu, dokonano oceny merytorycznej 15 wniosków, z czego do dofinansowania zostało rekomendowanych 8 projektów, w tym dwa projekty z obszaru energetyki, które złożyły firmy Enspirion oraz AccelorMittal Poland. Rekomendowany projekt Enspiriona „Opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania zasobami energetycznymi i ich przepływem w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystywania” ma na celu stworzenie systemu skierowanego do klienta biznesowego. System ten ma być oparty na oprogramowaniu bazującym na algorytmach BigData i sztucznej inteligencji. Budżet projektu oszacowany został na kwotę ponad 7,922 mln zł, z czego z dofinansowania NCBR ma pochodzić 3,742 mln zł.

ArcelorMittal Poland zgłosił w konkursie projekt, którego celem jest opracowanie i demonstracja technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełniającej założenia minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania pyłów oraz spełniającej wymagania technologiczne do dalszego energetycznego zagospodarowania gazu wielkopiecowego. Koszt całkowity projektu wynosi 103,774 mln zł, a dofinansowanie ma sięgać 43,569 mln zł. Łączna wartość projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania w konkursie wynosi prawa 446,964 mln zł, a poziom dofinansowania sięga 169,457 mln zł.

CIRE.pl