Dywersyfikacja, efektywność, współpraca. O polskiej chemii w Toruniu (RELACJA)

7 czerwca 2017, 12:13 Chemia
Grupa Azoty
fot. Grupa Azoty

W Toruniu odbywa się Kongres Polska – Chemia 2017. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Pierwszą debata strategiczna dot. „Polska Chemia w czasach globalizacji: pozycja, perspektywy, wyzwania”. Panel prowadził Łukasz Zalicki – Partner, EY.

Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki, PKN ORLEN S.A., powiedział, że grupa chce poprawić doskonałość operacyjną. To pozwala realizować nasze cele strategiczne. Największym wyzwaniem jest niepewność. Powoduje ona, że w perspektywie najbliższych lat spółkach musi być gotowa na zmienności. Dodał, że należy poprawić łańcuch dostaw, niezbędny do stabilniej produkcji chemicznej. – Spółka w obliczu wyzwań chce uciec do przodu. Musimy taniej kupować ropę i gaz, aby produkować w sposób konkurencyjny. Przykładem jest współpraca z Saudi Aramco czy ścisła kooperacja z PGNiG. Rozwijamy bloki gazowo -parowe we Włocławku. Zasilamy w ten sposób polską gospodarkę energię elektryczną. Chodzi dywersyfikacje źródeł dostaw to stanowi cenny wkład dla polskiego bezpieczeństwa i stabilności gospodarki – powiedział Chełmiński.

Wiceprezes Lotosu, Mateusz Bonca, powiedział, że spółka odnowiła i odświeżyła instalacje produkcyjne. Udaje się poprawić firmie sytuacje finansową. Spółka chce podwoić EBIDTA z 2 do 4 mld za ok. 5 lat.

– Postawiliśmy sobie za cel bezpieczeństwo produkcji. Będziemy przyglądać dalej na efektywność i innowacje. Mamy duże plany infrastrukturalne, które pomogą wzrostowi EBIDTA. Do końca 2018 roku musimy dopilnować inwestycję w postaci EFRA co poprawi wynik marży Lotosu. Spółka myśli także o olefinach oraz krach między benzyną gotową a surową – powiedział Mateusz Bonca.

Jak powiedział, Józef Rojek, wiceprezes Grupy Azoty, głównym celem spółki jest dokończenie integracji Grupy. Przynosi to konkretne korzyści ekonomiczne jak i ludzkie. Chodzi o poprawę m.in. logistyki.

– Obecnie musimy odpowiadać na wymogi jakie pojawią się na świecie. Badania i rozwój -musimy w tym segmencie działać. Oczekuje tego branża, klienci, rolnicy. Inwestycjami Grupy są m.in. zakład propylenu w Policach oraz zgazowanie węgla, gaz syntezowy, program rozwijany razem z Tauronem. Wymaga to miliardowych inwestycji i wsparcia ze strony rządzących – powiedział wiceprezes Grupy Azoty. Dodał, że innowacje w ostatnich latach pojawiały się w ostatnich, jednak część z nich uleciało zagranicę.

Dr inż. Igor Korczagin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, PCC Rokita S.A. powiedział, że startupy mogą być szansą na rozwój, „jednak zawsze pojawia się pytanie jak sprostać dyrektywie REACH, pytanie na ile startpuy mogą nam pomóc w tym aspekcie”.

Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos powiedział, że z jego perspektywy, najlepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie tygodniowego spotkania „technokratów” razem z naukowcami, ekspertami całej branży, aby poprawić otoczenie i łańcuch produkcyjny.

– Miałoby to być zebranie czysto techniczne, tak aby zapomnieć skąd jesteśmy, z jakich firm, tak by popatrzeć punktu widzenia całej gospodarki – dodał Warmuz.

Wszyscy paneliści zgodzili się, że ten pomysł ma sens i warto byłoby wdrożyć.