Szyszko: Dzięki Polsce zalesianie jest w porozumieniu klimatycznym

27 kwietnia 2016, 12:15 Alert

(Ministerstwo Środowiska)

fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Podpisanie Porozumienia Paryskiego oraz inwentaryzacja w Puszczy Białowieskiej to jedne z tematów konferencji prasowej prof. Jana Szyszko, ministra środowiska (25.04.2016). W spotkaniu wzięli również udział Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w MŚ, oraz Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W grudniu 2015 roku w Paryżu zawarto nową, globalną umowę klimatyczną (Porozumienie Paryskie). Określa ona kierunki i cele polityki klimatycznej po 2020 r. W trakcie  konferencji prasowej minister Jan Szyszko zaznaczył, że dla osiągnięcia wyznaczonych w umowie celów równie ważne, jak redukcja emisji, jest jej pochłanianie. Ten zapis – dotyczący równoważenia emisji gazów cieplarnianych m.in. w drodze wzrostu zalesiania – został wprowadzony do umowy paryskiej dzięki dużej determinacji polskiej delegacji. Roli lasów borealnych w procesie ochrony klimatu poświęcona będzie specjalna konferencja organizowana przez Ministerstwo Środowiska.

Od wtorku, przez trzy dni, na powierzchniach doświadczalnych Lasów Państwowych i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego organizujemy warsztaty, w których weźmie udział 20 specjalistów z 15 państw. Naszym celem jest wytyczenie możliwości pomiarów pochłaniania dwutlenku węgla, powiązane z ochroną rodzimej bioróżnorodności – powiedział minister Jan Szyszko.

Spotkanie w Tucznie zakończy konferencja prasowa podsumowująca wnioski z wydarzenia (piątek, 29 kwietnia, w Hotel Smolarnia w Trzciance).

Inwentaryzacja w Puszczy Białowieskiej

W trakcie konferencji ministrowie odnieśli się także do trwającej inwentaryzacji stanu ekosystemu oraz szkód na terenie Puszczy Białowieskiej. Minister Andrzej Konieczny przedstawił szczegóły tego procesu, ze wskazaniem poszczególnych jego etapów i konkretnych gatunków roślin i zwierząt (w tym owadów żerujących na martwym drewnie) podlegających obserwacji i liczeniu. Podkreślił wyjątkowość tego typu działań ze względu na obszar objęty inwentaryzacją (Park Narodowy, rezerwaty i nadleśnictwa gospodarcze).

Minister Konieczny podkreślił także, że jest to pierwszy, tak duży projekt badawczy na terenie Puszczy Białowieskiej. Wyniki inwentaryzacji mają być znane na początku 2017 r.