font_preload
PL / EN
Alert PAP 21 lutego, 2019 godz. 10:50   
REDAKCJA

Dziś głosowanie noweli ustawy o cenach energii

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa Sejm fot. BiznesAlert.pl

Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa przyjęła poprawki zgłoszone do poselskiego projektu ustawy o cenach energii. Projekt został skierowany do dalszych prac w Parlamencie.

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy. Został on skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Nowelizacja ustawy została złożona w Sejmie 18 lutego. Wnioskodawcy informują, że celem nowelizacji jest zapewnienie jednolitości interpretacyjnej i wyjaśnienie powstałych niejasności wokół ustawy przyjętej 28 grudnia 2018 roku. Projekt zakłada m.in. usunięcie obowiązku ustalania cen i stawek energii elektrycznej w 2019 roku, w wysokości wyższej niż stawki z 31 grudnia 2018 roku dla spółek zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii. Sprawozdawcą ustawy ma zostać poseł Ireneusz Zyska. Według informacji portalu BiznesAlert.pl dzisiaj w Sejmie ma dojść do kolejnego głosowania nad projektem ustawy.

Poprawki mają charakter doprecyzowujący. Precyzują, w jaki sposób należy obliczać średnioważoną cenę energii na rynku hurtowym, oraz że marża danego podmiotu jest uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Wielkości te będą potrzebne do obliczania wysokości należnego zwrotu różnicy ceny, jaki dostanie sprzedawca energii.Inne przyjęte poprawki precyzują, m.in. zakres i termin publikowanych danych itp. Projekt trafi teraz do trzeciego czytania w Sejmie.

Nowelizowana ustawa ws. cen prądu z 28 grudnia 2018 r. zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniża też o 95 proc. opłatę przejściową, płaconą co miesiąc przed odbiorców energii elektrycznej w rachunkach i ustaliła ceny dla odbiorców końcowych na 2019 r. na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Różnicę między rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego ma pokrywać Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – zasilony 80 proc. pieniędzy ze sprzedaży przez rząd w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2.

Projekt nowelizacji zakłada, że ceny, stosowane przez spółki obrotu (sprzedawców energii) dla odbiorców końcowych mają odpowiadać w 2019 r. albo zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie z 31 grudnia 2018 r., albo – jeżeli cena ustalona jest w inny niż taryfa sposób – ma odpowiadać tej, obowiązującej danego odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r.

Zmiana polega na doprecyzowaniu, że nowe prawo obejmuje wszystkie rodzaje umów zawieranych między przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym, np. będącymi wynikami przetargu, indywidualnych negocjacji itp.

Zniknąć mają zapisy, mówiące, że dystrybutorzy i operator przesyłowy również mają w 2019 r. stosować stawki swoich opłat na poziomie obowiązującym 31 grudnia 2018 r. Ta propozycja wynika z wątpliwości co do ingerencji w uprawnienia regulatora rynku energii – Prezesa URE, wyrażone przez Komisję Europejską i URE.

Kolejna proponowana zmiana ma umożliwić ubieganie się o wypłatę różnicy cen energii odbiorcy końcowemu, który nie korzysta ze spółek obrotu, ale kupuje ją na własną rękę na giełdzie lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego. Ten zapis ma spowodować, że pomoc nie będzie udzielana selektywnie, tylko wszystkim odbiorcom.

Piotr Stępiński/Polska Agencja Prasowa