E.ON bliżej przejęcia Innogy

30 lipca 2018, 15:30 Alert
linia, kabel
Infrastruktura przesyłowa. Fot. Enea

Skierowana do mniejszościowych akcjonariuszy Innogy publiczna oferta przejęcia akcji spółki zakończyła się sukcesem – poinformuj E.ON w komunikacie.

Jak poinformował E.ON w ramach publicznej oferty 9,4 proc. akcjonariuszy zdecydowało się sprzedać swoje akcje Innogy. W efekcie łącznie z udziałem RWE w Innogy (76,8 proc), E.ON będzie posiadał 86,2 proc. akcji Innogy.

Ogłoszona pod koniec kwietnia oferta publiczna była konsekwencją porozumieniem E.ON i RWE z 12 marca 2018 r., w ramach którego E.ON ma przejąć 76,8 proc. należących do RWE akcji w spółce Innogy poprzez wymianę aktywów. RWE ma otrzymać 16,67-procent akcji E.ON, a następnie przejąć od niego całość biznesu energii odnawialnej wraz z wygenerowanymi przezeń zyskami od początku 2018 roku.
Pierwotnie oferta publiczna miała potrwać do 6 lipca 2018 r., ale została wydłożona do 25 lipca. E.ON wycenił w ofercie akcję innogy SE na 40,00 euro, co oznaczało 23-procentową premię wobec trzymiesięcznej średniej ceny ważonej obrotem z dnia 12 marca 2018 r. Cena została skorygowana o dywidendę za rok obrotowy 2017 o wartości 1,60 EUR za akcję w efekcie cena ofertowa wyniosła 38,40 euro.

Transakcja przejęcia według E.ON-u zakończy się nie wcześniej niż w połowie 2019 r.

CIRE.pl