E-Przemysł: VIP pomoże górnikom KGHM

22 listopada 2019, 13:45 Alert
fot. KGHM
fot. KGHM

Inteligentny system głosowy, tzw. interfejs, już niedługo może zastąpić tradycyjne metody zapisu informacji, jakimi posługują się górnicy w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. To rezultat projektu pod nazwą VIP (Voice Intelligent Planner).

Projekt polega na opracowaniu systemu sztucznej inteligencji, który umożliwi wydawanie poleceń głosowych, aby w ten sposób rejestrować ważne dane wprost w systemie, zamiast stosowania tradycyjnego zapisu.

Pomysłodawcami tzw. interfejsu (ang. interface – łącznik) głosowego do obsługi systemów utrzymania ruchu w miedziowych oddziałach są inżynierowie KGHM, którzy systematycznie analizują technologie informatyczne pod kątem ich potencjalnego wykorzystania.

– Przy okazji prezentacji systemów sztucznej inteligencji i rozważania ich użyteczności dla naszej firmy znaleźliśmy bardzo praktyczne zastosowanie w kopalniach Polskiej Miedzi – powiedział Marek Andrzejewski, dyrektor departamentu energomechanicznego KGHM Polska Miedź. – Wprowadzenie takich systemów istotnie poprawi komfort pracy inżynierów zarządzających maszynami w naszych oddziałach. Widzimy potencjał, jaki daje zastąpienie tradycyjnych rozwiązań nowymi technologiami i chcemy to wykorzystać wprowadzając spółkę w nową erę – dodał Marek Andrzejewski.

Projekt zakłada rejestrację komend głosowych poprzez wybrany do tego celu sprzęt (na przykład telefon komórkowy), a następnie poddawanie je analizie logicznej pod kątem zapisanych treści i w finale przekładanie zidentyfikowanych faktów na tekst zapisywany w systemie. W skrócie działać to będzie jak swego rodzaju elektroniczna sekretarka. Będzie ona więc rejestrować i zapisywać w systemie komunikaty od jej użytkowników.

– Osoby, które bezpośrednio nadzorują prace wykonywane przez własnych pracowników i służby serwisów zewnętrznych wydają dziesiątki szczegółowych dyspozycji słownych związanych z czynnościami operacyjnymi. Pracownicy ci często prowadzą notatki w bardzo ciężkich warunkach na dole kopalni, przy słabym oświetleniu. Ich zapiski są podstawą do tworzenia wielu procedur, zmiany poleceń, czy dokumentacji, dlatego tak ważne jest ułatwienie tego procesu i oddanie na ich usługi nowego systemu – wyjaśnił cel wprowadzenia VIP, Paweł Śliwiński, główny inżynier ds. analiz i optymalizacji produkcji w KGHM Polska Miedź.

Wdrożenie wspomnianego systemu informatycznego wymaga potwierdzania dyspozycji za pomocą formularzy elektronicznych. Jego autorzy rozpoczną więc od analizy „żargonu” jakiego używają górnicy i przystosowania go do kluczy wymaganych w formularzach zrozumiałych przez komputer. Celem jest zagwarantowanie poprawności danych wprowadzanych do systemów zarządzających co w finale umożliwi też skorzystanie z możliwości jakie daje zaawansowana analityka danych – Big Data.

System VIP to przykład inteligentnej maszyny i jako taki wpisuje się w koncepcję gospodarki 4.0., której zasady wdraża nowa Strategia KGHM Polska Miedz S.A. Pod hasłem E-Przemysł przewiduje się wprowadzanie zasad tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, m.in. dalszą cyfryzację, robotyzację i wykorzystanie innowacji organizacyjnych oraz procesowych w gospodarce. Wszystkie te działania służą poprawie bezpieczeństwa, zwiększeniu efektywności, i obniżeniu kosztów produkcji.

Wśród innych innowacyjnych projektów w ramach kluczowego filaru E-Przemysł znajduje się także tzw. Control Room, który jest elementem centralnego sterowania procesem technologicznym przy użyciu najnowszych rozwiązań. Celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa w kopalniach. Oprócz supernowoczesnej dyspozytorni realizowane są również inne elementy projektu zakładającego pełną digitalizację jak np. system raportowania (eRaport). Na terenie zakładów górniczych prowadzona jest rozbudowa sieci światłowodowej, uruchamiane są kamery we wszystkich newralgicznych miejscach oraz wprowadzana jest również stopniowa robotyzacja.

KGHM