EEC Green: Albo wdrożymy innowacje, albo przegramy (RELACJA)

4 grudnia 2018, 14:00 Energetyka
Efektywna energia podczas EECGreen w Katowicach. Fot. BiznesAlert.pl
Efektywna energia podczas EECGreen w Katowicach. Fot. BiznesAlert.pl

Równolegle do szczytu klimatycznego, w Katowicach odbywa się konferencja European Economic Congress Green. Uczestnicy rozmawiali o efektywności energetycznej – o międzynarodowych regulacjach z nią związanych, zarządzaniem i planach na przyszłość.

Zmiany na rynku

Grzegorz Należyty, członek zarządu Siemensa powiedział, że energetyka, jaką znamy, przechodzi do przyszłości, bo sektor ten ulega procesowi demokratyzacji: – Niegdyś na rynku panowały monopole, duopole, oligopole, a teraz coraz częściej dotychczasowi klienci są w stanie produkować energię na własne potrzeby, są w stanie to robić taniej i efektywniej. Na świecie są problemy nie tylko z produkcją, ale też z dystrybucją energii. Koszty emisji CO2 powodowały, że energetyka oparta o paliwa kopalne kompletnie zmieniła strukturę kosztową przemysłu. Musimy oderwać się od tego czynnika, produkując tanią energię, wypierając nieefektywną energetykę. Widzimy zwrot ku trendom prosumenckim. Ludzie w miastach chcą lepszej jakości życia, a to wiąże się z dekarbonizacją. Koszty przesyłu energii są duże, dlatego warto tworzyć mniejsze jednostki, bliżej konsumentów. Coraz większe znaczenie w energetyce ma digitalizacja i ochrona systemu energetycznego w cyberprzestrzeni. W momencie, gdy mamy prawdziwą dywersyfikację źródeł wytwórczych, te ataki będą coraz mniej skuteczne. Digitalizacja może też przyczynić się do redukcji emisji CO2. Trwa głęboka rewolucja w energetyce, będzie się ona rozszerzała w kierunku prywatnych inwestorów i konsumentów, neutralności środowiskowej miast. Zmiany też dotyczą transportu miejskiego. To pokazuje, że energetyka staje się odpowiedzialna społecznie. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome tego, czego samo chce – powiedział Należyty.

Innowacje albo klęska

Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że efektywność w energetyce z punktu widzenia zasilania to bezpieczeństwo, ochrona środowiska i akceptowalne ceny energii elektrycznej: – We wszystkich tych trzech sprawach kluczowa jest innowacyjność. Bezpieczne dostawy to dostawy z nowych źródeł odnawialnych, potrzebne są do tego dobre rozwiązania. Najlepszym dowodem na postęp technologiczny jest rewolucja łupkowa w USA, które po 20 latach stały się wielkim eksporterem gazu. Z punktu widzenia ochrony klimatu są lepsi od Europy – niskoemisyjne źródło, jakim jest gaz, jest tam bardzo tanie. Węgla powinniśmy używać w sposób bezpieczny. Instytucje naukowe w Polsce i Europie opracowują konkretne technologie, których nie wdrażamy w życie. Powinniśmy zastąpić węgiel gazem, szczególnie w związku z projektem Baltic Pipe. Jeśli nie będziemy wdrażać innowacyjnych rozwiązań, to przegramy. Kilka lat temu w Parlamencie Europejskim ustaliliśmy, że w energetyce najważniejsze jest, by oszczędzać energię, a potem rozwój źródeł odnawialnych. OZE powinny być ważną częścią energetyki prosumenckiej. Odejście od paliw kopalnych odbywa się dlatego, że są one niezdrowe, wydobywanie węgla jest niebezpieczne. Są poważne powody, by z nimi skończyć. Na końcu tych działań nie jest energetyka atomowa, tylko odnawialna. Pomoc Unii Europejskiej w tym zakresie jest szeroka  – mówił Buzek.

Nowe trendy

Robert Szczotka, dyrektor ds. sprzedaży ABB powiedział, że innowacje to dzisiaj podstawa biznesu: – Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw. Innowacje czasem jest ciężko wdrażać, chociaż jest to potrzebne w związku z wyzwaniami. Zmienia się sposób postrzegania rzeczywistości przez ludzi, ma to wpływ na same przedsiębiorstwa energetyczne, które muszą przemodelować swoją działalność. Na Zachodzie Europy model prosumencki jest coraz bardziej popularny. W zmiany muszą być zaangażowani wszyscy. W PSE wdrażany jest nowy model zarządzania rynkiem energii. Warto więc spojrzeć na elektroenergetykę z innego punktu widzenia. Nie wykorzystujemy naszego potencjału, nie powinniśmy się bać wdrażania nowych rozwiązań, które pomogą wzmocnić swoją pozycję na rynku. Tych, którzy chcą się opierać trendom, czekają ciężkie lata. Natura dokonuje za nas wyboru pomiędzy paliwami tradycyjnymi a alternatywnymi. Ogniwa paliwowe są w obszarze zainteresowania ABB, ale jazda jakimkolwiek pojazdem wymaga dynamiki, a ogniwa paliwowe potrzebują stabilności. Pochylamy się też nad wodorem, ale mamy pewne dylemat, czy jest to paliwo ekologiczne. Dotyczy to sposobu jego pozyskania. Można sobie wyobrazić, że generacja wodoru będzie się odbywać dzięki źródłom odnawialnym. Wszystko zależy od naszego podejścia. Ważna jest kwestia nośnika energii; my stawiamy na energię elektryczną. Znamy prąd elektryczny od stu lat, wiemy jak się nim posługiwać  – mówił Szczotka.

GOZ lekarstwem na pułapkę średniego dochodu

Frédéric Faroche, Prezes Zarządu Grupy Veolia w Polsce powiedział, że transformacja sektora energetycznego, w tym ciepłownictwa, postępuje szybko i jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem miast, gmin i przedsiębiorstw. – Trudno mówić o zrównoważonym rozwoju bez poprawy efektywności energetycznej i wdrożenia rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym. Często wspomina się o problemie pułapki średniego dochodu. Aby jej uniknąć, należy tworzyć możliwości i instrumenty dla inwestycji kreujących największa wartość dodaną w obszarach, w których istnieje szybkiego rozwoju, aby stać się europejskim, a nawet światowym liderem. Tą dziedziną może być właśnie rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to obszary wymagające dużego zaangażowania zasobów finansowych i innowacyjnych technologii – mówił Faroche.

Dodał, że Veolia zamierza pogłębiać swoje zaangażowanie w te obszary, również we współpracy z partnerami biznesowymi oraz samorządami lokalnymi, korzystając także z partnerstwa publiczno-prywatnego. – Przykładem połączenia efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym jest m.in. bardziej efektywne wykorzystanie paliw dzięki produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, a także produkcja ciepła systemowego pochodzącego z ciepła odpadowego (również odpadów przemysłowych) lub termicznego przekształcenia odpadów nie nadających się do powtórnego wykorzystania w recyklingu. Biorąc pod uwagę efektywność energetyczną, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym to zmiana systemowa i silny impuls dla innowacji – mówił prezes Grupy Veolia w Polsce.

Miedź wesprze transformację

Bernard Respaut, prezes European Copper Institute powiedział, że dekarbonizacja jest konieczna i oczekiwana przez społeczeństwo, a do dobrych wiadomości należy zaliczyć to, że Unia Europejska wdraża konieczne rozwiązania, by osiągnąć cele klimatyczne na rok 2030 dotyczące udziału źródeł odnawialnych i ograniczania emisji. Skupił się on na roli miedzi jako surowca w tym procesie: – Miedź jest kluczowa w produkcji wiatraków, paneli fotowoltaicznych, samochodów elektrycznych i w sektorze ciepłowniczym. Popyt na miedź będzie rósł, ponieważ jest to idealny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Współpracujemy z 20 podmiotami w całej Europie, tworząc technologie ułatwiające przejście do gospodarki zeroemisyjnej. Będzie do tego potrzebne dużo miedzi. Aby transformacja energetyczna się udała, potrzebne będzie spójne podejście polityki, obywateli i biznesu, wzmożenie inwestycji i konkretne działania rządów na rzecz wdrażania konkretnych rozwiązań. Uważam, że w Europie jesteśmy na dobrej drodze, by osiągnąć nasze cele – mówił Respaut.

[AKTUALIZACJA: 5 grudnia 2018 r., godz. 14:40; dodano wypowiedź Frédérica Faroche]