Europejskie Forum Nowych Idei 2020. Fot. Mateusz Ochocki.

Europejskie Forum Nowych Idei 2020. Fot. Mateusz Ochocki.