Eksperci podkreślają potrzebę kampanii informacyjnej o oszczędzaniu energii

14 września 2022, 17:45 Alert

Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu, która zrzesza ekspertów i analityków z sektora energetycznego, zgłosiła swoje rekomendacje dotyczące obecnego kryzysu energetycznego. Jedną z nich jest potrzeba przeprowadzenia kampanii informacyjnej, mającej na celu popularyzację oszczędzania energii w społeczeństwie.

Eksperci podkreślają, że w obecnej sytuacji konieczna jest zmiana modelu funkcjonowania rynku energii: – Jest on dysfunkcyjny, ceny nie mogą rosnąć w sposób niekontrolowany – powiedziała Monika Morawiecka, starszy doradca w Regulatory Assistance Project (RAP).

Według ciała doradczego przyczyny kryzysu są złożone, ale wynika on przede wszystkim z agresji Rosji na Ukrainę, a kryzys na rynku paliw, w szczególności gazu, przenosi się na rynki energii elektrycznej, co jest obecnie potęgowane suszą w Europie oraz problemami z dostępnością francuskich elektrowni jądrowych.

W związku z tym Rada proponuje następujące działania:

– rzetelna i transparentna sytuacja – URE mogłoby na bieżąco publikować o kontraktacji na stronie internetowej, potrzebna ogólnopolska kampania informacyjna
Oszczędzanie energii elektrycznej, gazu, ciepła – opóźnienie i skrócenie sezonu grzewczego
Scenariusze i programy racjonowania – są stopnie zasilania, ale są one niedoskonałe
Ochrona odbiorców – szczególna uwaga na gospodarstwa wykluczone cyfrowo, ochrona oparta na kryterium dochodowe, w pomocy nie podważać wysiłków na rzecz dekarbonizacji

Działania średnioterminowe proponowane przez Ekspercką Radę ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu to rozwój OZE, pompy ciepła i efektywność energetyczna.

Michał Perzyński