Ekspert: Bez cyfryzacji nie będzie bezpieczeństwa energetycznego przyszłości

13 marca 2018, 17:45 Cyberprzestrzeń
Linia wysokiego napięcia energetyka energia
fot. Pixabay

„Przemysł energetyczny w Polsce będzie podlegał intensywnym zmianom, co musi wywołać nowe podejście do bezpieczeństwa, polegające na wprowadzeniu technik informacyjnych i cyfryzacji – uważa ekspert ds. bezpieczeństwa procesowego prof. Adam Markowski z Politechniki Łódzkiej.

Markowski był jednym z gości I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii, które rozpoczęło się we wtorek w Łodzi. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich wiodących grup energetycznych w Polsce, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz eksperci z uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnik – Gdańskiej, Warszawskiej oraz Łódzkiej.

„Przemysł energetyczny w Polsce będzie podlegał intensywnym zmianom ze względu na wprowadzanie nowych surowców, technologii, szeroką cyfryzację i nowe regulacje prawne oraz pojawiające się zagrożenia. Wszystkie te zmiany muszą wywołać powstanie nowego podejścia, które nazywam pojęciem +bezpieczeństwo procesowe 4.0+. Polega ono na wprowadzeniu różnych technik informacyjnych i cyfryzacji do zarządzania gospodarką celem zwiększenia wydajności oraz otrzymania inteligentnych produktów szytych na miarę. Bezpieczeństwo procesowe jest częścią przemysłu 4.0” – podkreślił Markowski.

Zdaniem eksperta, który jest prekursorem bezpieczeństwa procesowego w Polsce, obecnie nikt nie wątpi w to, że dziedzina, którą się zajmuje, jest wartością biznesową i przynoszącą zysk.

Jak przypomniał, samo zagadnienie bezpieczeństwa procesowego narodziło się po katastrofie we Flixborough (Wielka Brytania) w 1974 roku. W wyniku rozszczelnienia rurociągu w zakładach chemicznych zginęło tam kilkadziesiąt osób, a kilkaset zostało dotkniętych różnego rodzaju skutkami tego zdarzenia. Podał też, że od lat 70. ubiegłego wieku na świecie wydarzyło się ok. 15 tys. tego typu awarii – w tym wiele z nich dotyczyło energetyki; w Polsce to m.in. katastrofa w Elektrowni Turów.

Modyfikacja istniejących metod i narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa jest niezbędna i powinna – zdaniem Markowskiego – uwzględniać zmiany, jakie wprowadza przemysł 4.0. Trzy główne zasady przyświecające tej modyfikacji to: safer, smarter, greener, ponieważ zmiany powinny poprawiać bezpieczeństwo, spełniać wymóg innowacyjności i być w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

„Potrzebujemy szybkiego wdrożenia bezpieczeństwa procesowego 4.0. Jest to trudne i złożone, zależy od programów szkoleniowych i uczelni, które muszą modyfikować swoje programy, wprowadzając m.in. dualne systemy kształcenia z udziałem przemysłu, a także od regulacji prawnych i zmian w certyfikacji systemów bezpieczeństwa. Ubezpieczyciele – ze swoimi wymaganiami – także powinni włączyć się w ten proces” – dodał ekspert.

W czasie dwudniowego forum przedstawiciele polskiej energetyki będą mogli wymienić się doświadczeniami, a w specjalnie przygotowanych „pokojach innowacji” zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi z zakresu internetu rzeczy (IoT), wirtualnej rzeczywistości (VR), przetwarzania dużych zbiorów danych (big data) oraz technik uczenia maszynowego (machine learning).

Jak podkreślił Dariusz Gołębiewski, wiceprezes zarządu PZU LAB, które było jednym z organizatorów Forum, kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania zakładów wytwórczych energii są ważną częścią dyskusji o rozwoju energetyki i wykorzystaniu nowych źródeł energii w Polsce.

„W elektrowniach w Polsce przez lata wypracowano szereg autorskich rozwiązań pozwalających na bezpieczną eksploatację bloków energetycznych oraz infrastruktury wspomagającej. W ostatnich latach nastąpił w tym zakresie przełom technologiczny pozwalający na zwiększenie dyspozycyjności i optymalizację pracy elektrowni” – zaznaczył.

Pierwszego dnia omawiane były m.in. kierunki rozwoju energetyki, znaczenie kultury bezpieczeństwa, doświadczenia brytyjskie w dziedzinie zdarzeń awaryjnych w energetyce, strategie pożarowe i zabezpieczenia przed wybuchem. Na środę zaplanowano debaty nt. Programu 200+ jako wyzwania dla polskiej energetyki oraz cyberbezpieczeństwa w energetyce.

Polska Agencja Prasowa