Elektrobudowa i Tauron Ciepło rozmawiają o porozumieniu

17 września 2019, 17:45 Alert
Elektrociepłownia Łagisza. Fot: Tauron
Elektrociepłownia Łagisza. Fot: Tauron

Elektrobudowa i Tauron Ciepło podjęły rozmowy, których celem jest wypracowanie rozwiązania kończącego spór pomiędzy stronami – poinformowała Elektrobudowa w komunikacie. W związku z rozmowami sąd rejonowy w Katowicach na wniosek stron odroczył do 21 października posiedzenie w sprawie zawezwania do próby ugodowej.

Na posiedzeniu sądu 17 września Elektrobudowa i Tauron Ciepło wyraziły wolę zawarcia ugody, której warunki będą uzgadniane do nowego terminu posiedzenia.W połowie lipca Bank PKO BP wypłacił na rzecz Tauron Ciepło ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku, wystawionej w związku z realizacją przez Elektrobudowę budowy bloku ciepłowniczego w Zakładzie Wytwarzania w Tychach.

Elektrobudowa poinformowała wtedy o złożeniu pozwu przeciwko Tauron Ciepło oraz bankowi w celu ochrony swoich praw.O żądaniu przez Tauron Ciepło wypłaty środków z gwarancji bankowej Elektrobudowa informowała na początku lipca. Tauron Ciepło domagał się od niej obniżenia o około 12,5 mln zł wynagrodzenia z tytułu realizacji w latach 2013-2016 kontraktu na budowę nowego bloku ciepłowniczego w Tychach. Spółka podawała również, że Tauron Ciepło skierował na początku czerwca do spółki wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, a także informację, iż brak realizacji żądań może skutkować podjęciem działań związanych ze skorzystaniem z gwarancji bankowej.

Polska Agencja Prasowa