Jedna z polskich firm biorących udział w budowie elektrowni jądrowych składa wniosek o upadłość

19 marca 2020, 13:30 Alert
atom pixabay
Atom. Fot: Pixabay

Jedna z nielicznych firm polskich, która brała udział w budowie elektrowni atomowych na świecie, chce złożyć wniosek o upadłość. Elektrobudowa wykonywała prace przy budowie i modernizacji bloków energetycznych Taurona, PGE oraz realizowała zlecenia dla PKN Orlen.

Wniosek o upadłość

Zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość do sądu rejonowego w Katowicach. Spółce, mimo wielomiesięcznych negocjacji, nie udało się wypracować porozumienia o restrukturyzacji istniejącego i udostępnieniu nowego finansowania z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń.

W efekcie braku porozumienia, spółka straciła możliwość przeprowadzenia procesu dokapitalizowania poprzez emisję akcji serii F i pozyskania inwestora, a w konsekwencji dalszego skutecznego zarządzania płynnością. Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki. Przedsiębiorstwo Elektrobudowa S.A. będzie działać nadal pod zarządem syndyka.

– Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem, wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności spółki oraz pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, w szczególności gwarancji należytego wykonania, koniecznych do pozyskiwania nowych kontraktów, utrzymania płynności spółki oraz spłaty wszystkich zobowiązań – mówi Jacek Podgórski, prezes zarządu Elektrobudowy.

Pomimo trudności finansowych spółka realizowała i finalizowała kontrakty oraz pozyskiwała nowe zlecenia. W 2019 roku Elektrobudowa zamknęła około 280 kontraktów i zleceń o wartości umownej ok. 680 mln zł.

Zarząd przygotował plan działania i swoje rekomendacje dalszej działalności spółki po ogłoszeniu upadłości. Wyposaży również syndyka w informacje, zasoby i narzędzia pozwalające zapewnić ciągłość operacyjną przedsiębiorstwa.

– Jesteśmy gotowi wspierać syndyka w okresie przejściowym we wszelkich działaniach mających na celu zapewnienie integralności przedsiębiorstwa, utrzymanie dalszej działalności spółki oraz zabezpieczenie jej majątku – podkreśla Jacek Podgórski.

Co ciekawe, Elektrobudowa była jednym z podwykonawców, którzy na mocy umowy z firmą Areva mieli wykonać montaż instalacji elektrycznych, w tym kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w części reaktorowej elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 w Finlandii.

Elektrobudowa/Bartłomiej Sawicki

Na jakich warunkach będzie funkcjonować elektrownia Datteln 4?