Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy będzie bardziej przyjazna środowisku

19 lutego 2019, 10:45 Alert
Elektrociepłownia Bydgoszcz
Elektrociepłownia Bydgoszcz. Źródło: PGE EC

W elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, należącej do Grupy Kapitałowej PGE, przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin.Dzięki nowym inwestycjom, których łączny koszt wyniósł 92 mln zł, bydgoska elektrociepłownia spełnia zaostrzone unijne normy środowiskowe.
Celem budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin było dostosowanie bloków energetycznych do restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i tlenków azotu (Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych – IED) oraz podniesienie ich efektywności operacyjnej. Dzięki nowym instalacjom, znajdująca się w Łęgnowie, elektrociepłownia PGE Energia Ciepła ograniczy emisję azotu (NOx) o 75 proc. oraz siarki (SOx) o 95 proc., spełniając tym samym normy emisyjne zawarte zarówno w Dyrektywie IED, jak i w konkluzjach BAT (z ang. Best Available Technology), które wymagają stosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Konkluzje BAT określają wielkość emisji zanieczyszczeń dla dużych zakładów przemysłowych na terenie Unii Europejskiej.

Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin wpłyną na poprawę jakości powietrza w mieście. W elektrociepłowni w Bydgoszczy ciepło produkowane jest w wysokosprawnej kogeneracji, tj. w procesie technologicznym, w którym jednocześnie wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. Jest to ekologiczny i bezpieczny sposób ogrzewania, który pozwala ograniczyć niską emisję, jedną z głównych przyczyn smogu, zastępując przestarzałe lokalne źródła ciepła znacznie czystszym źródłem energii.

– Jako największa firma ciepłownicza w Polsce, a także największy dostawca ciepła na rynku lokalnym, PGE Energia Ciepła realizuje projekty mające na celu poprawę jakości powietrza w Bydgoszczy. Emisje zanieczyszczeń pochodzące z elektrociepłowni są ściśle kontrolowane, a nowe instalacje odsiarczania i odazotowania spalin w Bydgoszczy spełniają rygorystyczne standardy emisyjne, wynikające z regulacji prawnych i, tym samym, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, zarówno w mieście jak i w całym regionie – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy.

Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są częścią większego planu inwestycyjnego – tzw. Programu Rozwoju bydgoskich elektrociepłowni. Jego główne elementy to budowa turbiny gazowej oraz kotłów olejowo-gazowych, które zastąpią część kotłów węglowych, znajdującej się w Łęgnowie, elektrociepłowni EC II oraz modernizacja kotłów wraz z budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w EC I przy ulicy Żeglarskiej w bydgoskim Śródmieściu.

Głównym celem powyższych inwestycji jest zastąpienie wysłużonych urządzeń wytwórczych nowoczesnymi, sprawniejszymi instalacjami, wykorzystującymi mniej emisyjne paliwo gazowe. To kolejna inwestycja PGE Energi Ciepła na rzecz poprawy jakości powietrza w aglomeracji bydgoskiej. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2022 roku.

– Program Rozwoju bydgoskich elektrociepłowni, podobnie jak inne projekty związane z modernizacją czy budową nowych mocy wytwórczych, to kolejny krok w realizacji przez PGE Energia Ciepła Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE. PGE EC pragnie stać się liderem zmian środowiskowych w sektorze, dywersyfikując miks paliwowy Grupy, m.in. poprzez zastępowanie jednostek węglowych jednostkami opartymi o paliwo gazowe – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.

PGE