Raport Instytutu Jagiellońskiego: Elektromobilność to trend, który powraca

6 września 2017, 20:00 Alert
samochód elektryczny elektromobilność
fot. Ministerstwo Energii

W najbliższej przyszłości energia elektryczna może poruszać niemal wszystkie środki transportu. Polska stoi na początku drogi do elektromobilności. Wkrótce okaże się, czy popędzimy do niej autostradą, czy też kierunek zmian będą nam wyznaczać kolejne „słupki milowe”.

Znamy już rządowy Plan rozwoju elektromobilności, wiemy jak wygląda projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Instytut Jagielloński i PKP Energetyka przygotowały raport, w którym omówione są wybrane przykłady nowych modeli biznesowych rozwijających elektromobilność, które sprawdziły się na świecie. W raporcie wskazane zostały także obszary, w których sektor energetyczny może funkcjonować i rozwijać cały ekosystem elektromobilności.

– Mamy szansę rozwojową dla Polski. Niezwykle ważne jest, aby nasz przemysł oraz administracja właściwie rozpoznały szanse i zagrożenia zbliżającej się rewolucji technologicznej w sektorze transportowym – powiedział w czasie prezentacji raportu na Forum Ekonomicznym w Krynicy Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. – Tutaj na szali są nie tylko korzyści rozwoju nowych biznesów, ale także potencjalne koszty, jeżeli znowu będziemy importerem technologii, nad którymi trzeba było samemu pracować – stwierdził. W raporcie znajdują się informacje na temat różnych aspektów elektryfikacji transportu.

Większy komfort i rozwój biznesu

Według autorów raportu elektromobilność to przede wszystkim większy komfort życia ludzi w mieście (redukcja hałasu i zanieczyszczeń). Z perspektywy biznesu to szansa na rozwój nowych modeli biznesowych. Dla branży energetycznej to wyzwanie i możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wyzwaniem jest przygotowanie sieci elektroenergetycznej oraz wprowadzenie mądrego systemu pomiarowego. Na tej bazie można rozwijać innowacyjne rozwiązania z zakresu IT. Ważne, aby energetyka miała na uwadze rozwój pojazdów autonomicznych – bo to one w perspektywie najbliższej dekady wraz z magazynami energii przyczynią się stabilizacji całej sieci i staną się podstawą świadczonych usług w modelu mobility-as-a-service.

Dokonująca się na rynku konsumentów zmiana pokoleniowa to także ważny moment z perspektywy firm, które chcą świadczyć nowoczesne usługi dopasowane do potrzeb rynku.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że elektromobilność jest silnie związana z rozwojem obszarów zurbanizowanych, co z perspektywy takich firm jak np. PKP Energetyka daje możliwość szybkiego dostarczenia rozwiązań dla modernizowanego transportu publicznego i usług związanych z mobilnością w oparciu o już istniejącą infrastrukturę.

Polska do roku 2020 ma zobowiązania wobec Brukseli w postaci budowy infrastruktury bazowej. Ponieważ trudne będzie zapewnienie wszystkim użytkownikom pojazdów elektrycznych dostępu do ładowarek (do 2025 ma być w Polsce milion samochodów elektrycznych), powinny zostać prowadzone kampanie mające na celu promowanie ładowania w miejscu zamieszkania lub pracy. Wtedy czas ładowania to tak naprawdę czas podłączenia i odłączenia pojazdu do sieci.

Raport dostępny na stronie Instytutu Jagiellońskiego: Elektromobilność – raport Instytutu Jagiellońskiego