font_preload
PL / EN
Alert 24 lipca, 2018 godz. 6:00   
REDAKCJA

Rz: Infrastruktura elektromobilności z preferencjami?

ładowarka abb elektromobilność Fot. BiznesAlert.pl

W ubiegłym tygodniu największy operator stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce zapowiedział, że ze względu na koszty zamierza obniżać moc ładowarek. „Rzeczpospolita” zapytała Ministerstwo Energii, URE oraz OSD, czy widzą możliwość rozwiązania tego problemu.

W ubiegłotygodniowym komunikacie Greenway tłumaczył, że operatorzy stacji ładowania samochodów elektrycznych ponoszą koszty mocy zamówionej bez względu na to, czy kierowcy korzystają z ładowarek, czy też nie. W efekcie, w przypadku szybkich ładowarek opłaty za moc są zbyt wysokie i przychody uzyskiwane z tych urządzeń nie pokrywających kosztów. Z tego względu spółka zapowiedziała obniżenie mocy ładowarek ze 150 kW do 40 kW, co pozwala obniżyć opłaty za moc kilkunastokrotnie.

Jednocześnie Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska podkreślił, że operatorzy stacji ładowania liczą, iż przynajmniej czasowo, taryfy OSD zostaną dostosowane do potrzeb tworzącego się rynku elektromobilności i zaapelował do resortu energii o działania w tym kierunku.

„Rzeczpospolita” zapytała ministerstwo, czy zamierza odpowiedzieć na te oczekiwania. W odpowiedzi ME czytamy, że resort analizuje sygnały płynące z rynku i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania. Jednak ministerstwo zwraca uwagę, że preferencyjne taryfy dla jednej grupy odbiorców oznaczają przeniesienie kosztów na inne grupy, dlatego trzeba wykazać zasadność takich działań.

Również Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ostrożnie wypowiada się na temat preferencyjnych taryf dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W jego ocenie lepszym rozwiązaniem byłoby wsparcie na etapie inwestycji w budowę stacji niż ich eksploatacji.

Jak zwraca uwagę „Rz”, sceptycznie do pomysłu preferencyjnych taryf dla stacji ładowania odnoszą się operatorzy sieci dystrybucyjnych. W ocenie zrzeszającego PTPiREE ewentualne zmiany w tym zakresie powinny uwzględniało potrzeby rozwoju sieci, w tym stacji transformatorowych, a także równoważyć interesy poszczególnych grup klientów.

Rzeczpospolita/CIRE.PL