Czy po węglu w Bełchatowie zamiast atomu powstanie elektrownia gazowa? Trwają prace analityczne

2 lipca 2021, 11:45 Alert
Fot. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Grafika:  Łódzkie.pl
Fot. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Grafika: Łódzkie.pl

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął 29 czerwca projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych. Według obecnych założeń wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 do 2036 roku. Polska Grupa Energetyczna ma prowadzić prace analityczne, które na wypadek braku elektrowni jądrowej w tej lokalizacji mają pozwolić na budowę elektrowni gazowej z możliwością spalania wodoru.

W uchwalonym dokumencie została przedstawiona koncepcja sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, która związana jest z przygotowaniem do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego zadaniem jest wsparcie regionów węglowych dotkniętych negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej. Plan został przekazany do ministerstwa funduszy i polityki regionalnej, trwają dalsze negocjacje na szczeblu europejskim.

Jak nie atom, to elektrownia gazowa?

Wraz z podłączaniem do Krajowej Sieci Energetycznej nowych nisko- lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetyczne będzie wycofywać z użytkowania eksploatowane bloki węglowe. – W chwili obecnej nie ma podjętych decyzji dotyczących zastąpienia bloków węglowych blokami energetycznymi zasilanymi innym paliwem. Krajowy miks wytwórczy będzie stopniowo ewoluował w kierunku źródeł o niskiej i zerowej emisji CO2. Jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie energii jądrowej po 2030 roku – czytamy w dokumencie.

Faktycznie w programie Polskiej Energetyki Jądrowej Bełchatów został wskazany jako potencjalna lokalizacja w centralnej części kraju dla budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. – Obecnie nie zostały jednak podjęte żadne wiążące decyzje związane z tym projektem – czytamy.

W przyjętym planie czytamy, że w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna trwają prace nad przygotowaniem wielowymiarowych analiz techniczno-ekonomicznych w zakresie budowy alternatywnej dla elektrowni jądrowej – elektrowni gazowo-parowej (hydrogen-ready), dla której paliwem byłby gaz ziemny z możliwością zastąpienia go zielonym wodorem. Inwestycja ta mogłaby zostać zrealizowana również dopiero po 2030 roku.

Centrum szkolenia w Bełchatowie da miejsca pracy po odejściu od węgla. Macierewicz: Chodzi też o atom

Zazielenić Bełchatów – OZE o mocy 700 MW

W Obszarze Transformacji funkcjonują już teraz wszystkie rodzaje OZE (171,5 MW), a planowane inwestycje mają zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. – Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez działania termomodernizacyjne i wprowadzające rozwiązania energooszczędne pozwolą na dalsze ograniczanie niekorzystnych dla klimatu zjawisk oraz na przybliżenie obszaru transformacji do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku – czytamy w dokumencie. W związku z planowanymi działaniami transformacyjnymi w dokumencie przewidziano wzrost udziału energii ze źródeł nisko- lub zeroemisyjnych w tym obszarze, szczególnie na terenie kompleksu górniczego.

W 2030 roku w Kompleksie Górniczo-Energetyczny Bełchatów całkowita moc zainstalowana w źródłach OZE może wynieść 700 MW, z czego 600 MW to moc planowanych farm fotowoltaicznych, a 100 MW to moc farm wiatrowych. Ponadto, w koncepcji transformacji regionu planuje się budowę w woj. magazynów energii o mocy do 300 MW. Produkcja z nowych „zielonych” źródeł energii może wynieść ok. 1 050 GWh. Proces transformacji w dalszym horyzoncie czasowym może podążać w kierunku: produkcji zielonego wodoru, jak również technologii utylizacji CO2 z wykorzystaniem wodoru. GK PGE ma też w planach rozbudowę linii produkcyjnej kruszyw i kamienia wapiennego, co pozwoli na produkcję m.in. kruszywa i materiałów budowlanych oraz nawozów w oparciu o wydobywane minerały i zgromadzone uboczne produkty spalania (UPS), co wpisuje się w cele gospodarki obiegu zamkniętego.

Według obecnych założeń wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 roku do 2036 roku Efektywna transformacja regionu, w tym odchodzenie od konwencjonalnej energetyki węglowej będzie możliwa, dzięki zaangażowaniu wszystkich możliwych podmiotów i środków publicznych i prywatnych oraz przy założeniu, że województwo łódzkie zostanie objęte przez KE wsparciem ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Koniec węgla w Bełchatowie za 15 lat

Zgodnie z dokumentem, kres trwającej obecnie eksploatacji węgla brunatnego ze złóż w polach Bełchatów i Szczerców nastąpić ma w 2026 roku i 2038 roku. Wg danych PGE daty graniczne okresów użytkowania podstawowych jednostek wytwórczych PGE GEiK to: 2030 rok (1 blok), 2031 rok (1 blok), 2032 rok (2 bloki), 2033 rok (2 bloki), 2034 rok (3 bloki), 2035 rok (2 bloki) i 2036 rok (1 blok). Kopalnia Bełchatów posiada koncesję do 2038 roku i stąd zapis, że wtedy zakończy ona wydobycie. Faktycznie przestanie ona wydobywać węgiel w momencie zamknięcia ostatniego bloku Elektrowni Bełchatów, czyli w 2036 roku.

Bartłomiej Sawicki

OZE i kruszywa mają za 15 lat zastąpić węgiel w Bełchatowie