Rys. 7 Ceny płacone przez odbiorców indywidualnych energii elektrycznej w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2020 , euro/kWh, źródło Eurostat

Rys. 7 Ceny płacone przez odbiorców indywidualnych energii elektrycznej w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2020 , euro/kWh, źródło Eurostat