Elektrownia Opole będzie dostosowana do konkluzji BAT

10 stycznia 2019, 15:00 Alert

Elektrownia Opole, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała w czwartekj umowę z konsorcjum wykonawców na zabudowę klap szczelnych obejściowych dla Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) bloków nr 1-4.

Elektrownia Opole. Fot. PGE
Elektrownia Opole. Fot. PGE

Podpisana umowa jest kolejnym etapem dostosowania urządzeń wytwórczych Elektrowni Opole do konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 r. W 2018 r. zawarto już w tym celu umowy na modernizację odazotowania spalin, rekonstrukcje wymienników regavo oraz wymianę elektrofiltrów, jak również poziomów dyszowych w absorberach. Kontrakt, który zrealizuje konsorcjum firm Elemont i Armański, przewiduje zabudowę nowych, uszczelnianych gorącym powietrzem, podwójnych klap spalin odpornych na korozję, dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej. Rozwiązanie to pozwoli uzyskać 100-procentową szczelność obejść absorbera, co wpłynie na obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wartość kontraktu to ok. 24 mln zł.

PGE GiEK od kilku lat realizuje projekty dostosowujące urządzenia wytwórcze do konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać już za dwa i pół roku. – Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów. Podpisanie kontraktu na montaż klap jest kolejnym elementem tego projektu i dowodem na to, że z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony środowiska naturalnego – powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK. Wszystkie zadania modernizacyjne w ramach podpisanego kontraktu mają być wykonane na poszczególnych blokach w latach 2019-2021, w trakcie 6-miesięcznych remontów kapitalnych.

CIRE.pl