Orlen i Energa uzgodniły finansowanie budowy gazowej Ostrołęki

18 maja 2021, 17:30 Alert

PKN Orlen i Energa podjęły kolejne kroki aby realizować umowę inwestycyjną dotyczącą bloku gazowego w Ostrołęce, którą zawarły z PGNiG w grudniu 2020 roku. W podpisanym pomiędzy spółkami z Grupy Orlen porozumieniu określono podział przypadającej na nie puli udziałów w spółce celowej, oraz uzgodniono potencjalne rozwiązania nakierowane na finansowanie projektu, które ma gwarantować realizację inwestycji.

Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

W ramach realizacji budowy elektrowni w Ostrołęce w technologii gazowej w styczniu 2021 roku powołana została spółka CCGT Ostrołęka sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji. Docelowo, zgodnie z umową inwestycyjną, Energa i PKN Orlen łącznie będą w niej posiadać większościowy udział na poziomie 51 procent a pozostałe, 49 procent przypadnie PGNiG. Podpisane właśnie porozumienie pomiędzy spółkami z Grupy Orlen przewiduje, że Energa obejmie 50 procent udziałów plus jeden udział, a PKN Orlen pozostałą część przysługującego im pakietu udziałów w CCGT Ostrołęka sp. z o.o.

W podpisanym właśnie porozumieniu spółki z Grupy Orlen  zabezpieczyły finansowanie inwestycji w Ostrołęce. Ustalono, że w przypadku, gdyby pojawiło się ryzyko naruszenia przez Energę wymogów z wiążących umów finansowych, PKN Orlen udzieli Energa finansowania do kwoty nie wyższej niż 1,55 mld zł. Dodatkowo zabezpieczono ciągłość w realizacji budowy bloku gazowego w Ostrołęce w przypadku, gdyby nie spełniły się na czas przesłanki z umowy inwestycyjnej dotyczące przystąpienia PGNiG do inwestycji. W takim przypadku spółki z Grupy Orlen wyprzedzająco uzgodniły, że pakiet udziałów przypadający PGNiG wraz z powiązanymi z nim obowiązkami obejmie PKN Orlen.

Zgodnie z porozumieniem, to Energa będzie sprawować nadzór nad spółką CCGT Ostrołęka sp. z o.o. jako spółką zależną i wchodzącą w skład grupy kapitałowej Energa. Będzie ona odpowiedzialna m.in. za prowadzenie czynności administracyjnych, nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz wszelkie ustalenia z PGNiG poza tymi, dotyczącymi finansowania realizowanego projektu.

– Skutecznie realizujemy projekty, które wpisują się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju i będą długoterminowo wzmacniać naszą pozycję na rynku, w szczególności w branży energetycznej. Transformację energetyczną traktujemy jako szansę na potwierdzenie silnej pozycji Grupy Orlen w Europie Środkowej, a inwestycja w Ostrołęce przybliża nas do tego celu. Finalizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też przyniesie wymierne korzyści dla naszych Akcjonariuszy – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Koncern, już jako właściciel Energi, zadeklarował chęć udziału w projekcie, ale wyłącznie w technologii gazowej. Porozumienie w sprawie kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni w technologii gazowej w Ostrołęce zostało podpisane jeszcze w czerwcu 2020 roku a we wrześniu chęć przystąpienia do projektu wyraziło PGNiG. Trójstronna umowa pomiędzy PKN Orlen, Energą i PGNiG w sprawie realizacji inwestycji została podpisana w grudniu 2020 r. W styczniu 2021 r. powołana została spółka CCGT Ostrołęka sp. z o.o., która zrealizuje projekt, a w kwietniu 2021 roku  zgodę na realizację wspólnej inwestycji z PGNiG wyraził UOKiK.

Bartłomiej Sawicki