Marszałkowski: Atom na Białorusi budzi strach, ale nie zostanie drugim Czarnobylem