KWB Turów fot. PGE GiEK

TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Kopalni Turów