Emilewicz: Polska rozmawia z Holandią o rozwoju zielonych technologii

3 kwietnia 2019, 17:15 Alert
Minister Jadwiga Emilewicz na EU Industry Day. Fot. MPiT
Minister Jadwiga Emilewicz na EU Industry Day. Fot. MPiT

–  Polsce zależy na podtrzymaniu dobrej dynamiki obrotów handlowych z Holandią, ale też na nadaniu naszej współpracy nowego impulsu. Obszarem, który może odegrać znaczącą rolę są innowacje, szczególnie w obszarze zielonych technologii – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz otwierając Polsko-Holenderskie Forum Biznesu. W programie wizyty szefowej MPiT w Hadze, znalazły się też spotkania z przedstawicielami holenderskiego rządu oraz z przedsiębiorcami z obu krajów.

 Polsko-Holenderskie Forum Biznesu: Zielony wzrost poprzez innowacje

W wydarzeniu, które zainaugurowały minister Jadwiga Emilewicz oraz minister handlu i współpracy rozwojowej Holandii Sigrid Kaag, uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorców i instytucji z obu państw.

Organizatorami Forum byli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Niderlandzka Agencja Przedsiębiorczości, Polska Izba Handlowa
w Holandii, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz  Ambasada RP w Hadze.

– Polsko-holenderska wymiana handlowa wzrosła w 2018 r. o prawie 7%. To doskonały wynik. Holandia staje się jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski. Cieszymy się, że ten trend zostanie wzmocniony przez dzisiejsze spotkanie, podczas którego będziemy rozmawiać o przyszłościowych branżach dla naszej współpracy – powiedziała Jadwiga Emilewicz. To przede wszystkim elektromobilność, gospodarka o obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii i rozwiązania dla sieci energetycznych oraz nowe technologie w ochronie zdrowia.

Podczas wielu paneli, warsztatów i spotkań B2B, uczestnicy Forum rozmawiali też o wzmacnianiu polsko-holenderskich relacji oraz o związanych z tym wyzwaniach. W trakcie forum przyznano także nagrodę dla przedsiębiorstwa aktywnego na obu rynkach. Otrzymali ją firma Inter-Car.

Polsko-Holenderskie rozmowy na wysokim szczeblu

W trakcie spotkania z minister handlu i współpracy rozwojowej Holandii Sigrid Kaag, szefowa MPiT podkreśliła, że współpraca pomiędzy Polską i Holandią m.in. w kwestiach związanych z rynkiem wewnętrznym i przemysłem UE pokazuje, że oba kraje mają podobne stanowisko na wielu płaszczyznach.

– Konieczne jest wzmocnienie, pogłębienie i dalszy rozwój jednolitego rynku, przede wszystkim rynku usług. Szacuje się, że większa integracja w tym zakresie mogłaby zwiększyć unijny PKB na mieszkańca średnio o ok. 0,6% i stworzyć 1,3 mln miejsc pracy rocznie – powiedziała minister Emilewicz. Zaznaczyła, że Polska jest orędownikiem szerokiej dyskusji wszystkich państw członkowskich nad przyszłością rynku wewnętrznego UE oraz wzmocnienia potencjału innowacyjnego i przemysłowego UE w warunkach globalnej konkurencji.

– Konieczne jest zagwarantowanie niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym UE. Pozwoli to firmom dalej się rozwijać, a także konkurować na całym świecie – podkreśliła Jadwiga Emilewicz. Wśród poruszonych zagadnień był też brexit oraz zmiany w systemie światowego handlu.

Tematom związanym z polityką klimatyczną i ochroną środowiska, nową polityką przemysłową UE oraz polsko-holenderską współpracą w zakresie sztucznej inteligencji były poświęcone spotkania z kierownictwem Ministerstwa Gospodarki i Klimatu: ministrem Ericem Wiebesem i sekretarz stanu Moną Keijzer.

– Polska gospodarka w ciągu ostatnich lat przeszła znaczącą zieloną transformację. Jestem przekonana, że Forum wzmocni prawdziwy obraz polskiej gospodarki jako kraju przechodzącego zieloną rewolucję. Polska jest naturalnym partnerem dla Holandii w zakresie „zielonego wzrostu” w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii w rozmowie z ministrem Wiebesem.

Poinformowała też, że Polska jest wiodącym europejskim producentem ekologicznych pojazdów transportu publicznego. Solaris jest już obecny w Holandii ze swoim autobusem Urbino 18 w holenderskim regionie Amstelland-Meerlanden, położonym niedaleko Amsterdamu) i planuje dalszą działalność na tym rynku. W 2018 r. polski rząd ponownie uruchomił Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo, który wspiera innowacyjne polskie firmy w dziedzinach takich jak gospodarka odpadami, uzdatnianie wody lub jakość powietrza.

Z kolei z minister Moną Keijzer szefowa MPiT rozmawiała głównie o nowej polityce przemysłowej UE i sztucznej inteligencji.  – Polska, tak jak Holandia, należy do Grupy Przyjaciół Przemysłu. Przy każdej okazji podkreślamy rolę, jaką przemysł i powiązane z nim usługi odgrywają w gospodarce UE – powiedział minister.

Głównymi wyzwaniami stojącymi przed przemysłem europejskim są rosnące koszty energii, transformacja cyfrowa, zapewnienie swobody przepływu danych i zwalczanie protekcjonizmu w handlu, zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią. – Aktywnie uczestniczmy w dyskusji na temat tego, jak budować przewagę europejskiej gospodarki na globalnym rynku w stosunku do naszych trzecich partnerów. Uważamy, że w UE należy stworzyć przejrzystą strukturę zarządzania na wysokim szczeblu, aby rozwijać, wdrażać i monitorować przyszłą europejską politykę przemysłową  – zapowiedziała Emilewicz.

Polsko-Holenderska współpraca gospodarcza

Holandia od lat jest jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski.

2013 2014 2015 2016 2017 2018* Dynamika 2017=100
Eksport 6,150 6,906 7,949 8,282 9,087 9,990 109,9%
Import 6,080 6,362 6,826 6,951 7,872 8,138 103,4%
Obroty 12,230 13,266 14,776 15,233 16,960 18,128 106,9%
Saldo 0,070 0,541 1,122 1,330 1,214 1,852
Źródło: GUS, * dane wstępne

W 2018 r. Holandia znalazła się na szóstym miejscu wśród największych partnerów handlowych Polski zarówno pod względem wartości eksportu (wzrost o 9,9% w porównaniu z 2017 r.), jak polskiego importu (wzrost  o 3,4% r/r). Polski eksport wzrasta w tempie szybszym niż import.

Polskie przedsiębiorstwa eksportują więcej towarów do Holandii niż np. do Rosji (6,770 mld euro w 2018 r.), Stanów Zjednoczonych (6,152 euro), Hiszpanii (5,664 mld euro) czy Chin (2,118 euro).

W strukturze towarowej polskiego eksportu do Holandii dominują: wyroby przemysłu elektromaszynowego (37,9%); artykuły rolno-spożywcze (19,8%); wyroby przemysłu chemicznego (10,2%); produkty mineralne (8,9%);  wyroby metalurgiczne (7%).

W strukturze towarowej polskiego importu z Holandii dominują: wyroby przemysłu elektromaszynowego (35,7%); wyroby przemysłu chemicznego (26,8 %); artykuły rolno-spożywcze (20,6%); wyroby metalurgiczne (5,8%).

Według danych International Trade Centre w 2018 r. na liście głównych niderlandzkich partnerów eksportowych Polska znalazła się na 9. pozycji z udziałem 2,4%, natomiast na liście głównych partnerów importowych na miejscu 12. z udziałem 1,7%.

Na koniec 2017 r. wartość kapitału zainwestowanego przez firmy z Niderlandów w Polsce wyniosła 38,3 mld euro
(o 3,5 mld euro więcej niż rok wcześniej). Stanowiło to 19,2% łącznej wartości zagranicznego kapitału zainwestowanego w Polsce (199,1 mld euro) i plasowało Niderlandy – tak samo jak na koniec 2016 r. –  na 1. miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów.

Do największych holenderskich inwestorów w Polsce należą m.in.: grupa ING (bankowość i finanse), Heineken International oraz Harbin (browarnictwo), Royal Philips Electronics (sprzęt oświetleniowy), Philip Morris Holland (wyroby tytoniowe), Raben (logistyka i spedycja), ABC Medicover Holdings B.V (obsługa zdrowotna), GTC International (nieruchomości).

Przykłady ostatnich polskich inwestycji w Holandii to przejęcie przez firmę Kross w lutym 2017 r. holenderskiej marki rowerowej Multicycle czy uruchomienie w maju 2017 r. nowego centrum logistycznego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych w mieście ‚s-Hertogenbosch (Den Bosch).

Współpraca polsko-holenderska ma też coraz częściej wymiar regionalny. W czerwcu 2018 r. odbyło się forum gospodarcze Rzeszów-Enschede, podczas którego podpisano porozumienie o partnerstwie samorządowym. W czasie forum prezentowano innowacyjne polskie rozwiązania w zakresie aeronautyki i odnawialnych źródeł energii.

Ministerstwo Przedsiębiorstw i Technologii