Komisja nie zawiesi polityki klimatycznej przez koronawirusa. Konsultuje zwiększenie jej ambicji

31 marca 2020, 15:45 Alert
Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Komisja Europejska uruchomiła we wtorek konsultacje publiczne w sprawie zaostrzenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Obecnie ten cel wynosi 40 procent. Bruksela podkreśla, że nie zrezygnuje z  ambicji klimatycznych pomimo pandemii koronawirusa.

Ruszają konsultacje

Projekt prawa klimatycznego przedstawiony przez Komisję Europejską (KE) na początku marca zakłada, że plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku do 50 procent z możliwością dojścia do minus 55 procent w porównaniu do poziomów z 1990 roku, zostanie przedstawiony we wrześniu. Uruchomione we wtorek konsultacje mają dać szanse zainteresowanym stronom, a także obywatelom na odniesienie się do tych pomysłów.  – Ze względu na szeroko zakrojony zakres inicjatywy w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy obywatele i organizacje. Do odpowiedzi zachęca się różne zainteresowane strony, w tym obywateli i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, władze krajowe, regionalne i lokalne. Wszystkie wersje językowe UE będą dostępne wkrótce, w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia konsultacji –  czytamy w komunikacie.

– Główny nacisk Komisji oczywiście położony jest na walkę z pandemią koronawirusa, ale jednocześnie kontynuujemy nasze prace przygotowawcze w sprawie priorytetów długoterminowych takich jak Europejski Zielony Ład. Jak wiadomo jest on naszą strategią wzrostu, która będzie centralnym filarem odbudowy gospodarczej Europy – powiedziała rzeczniczka KE Vivian Loonela na konferencji prasowej w Brukseli cytowana przez Polską Agencję Prasową.

KE zapowiedziała, że zaproponuje wprowadzenie nowego celu do prawa unijnego poprzez tzw. prawo klimatycznego zaproponowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Kolejne kroki to wnioski ustawodawcze dotyczące różnych sektorów. 12-tygodniowe konsultacje społeczne prowadzone online dadzą możliwość wyrażenia opinii nie tylko na temat ambicji klimatycznych UE do 2030 roku, ale także działań sektorowych niezbędnych do osiągnięcia głębszych redukcji emisji. Konsultacje będą otwarte przez 12 tygodni od 31 marca do 23 czerwca 2020 roku.

Cel konsultacji

– Zmiana obecnego celu na 2030 roku to krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pomoże to również ustalić tempo i ukierunkować działania na rzecz transformacji do 2050 roku i zapewnić wiodącą rolę UE w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom w sposób zrównoważony. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat pożądanego poziomu ambicji polityki w zakresie klimatu i energii, niezbędnych działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 rokiem. Konsultacje mają również na celu zebranie dalszych informacji, w tym planów działania, wytycznych politycznych i badań dotyczących dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych – czytamy w komunikacie Komisji.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Można także wziąć w nich udział za pomocą adresu e-mail. Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich unijnych językach urzędowych. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

Polska Agencja Prasowa/Komisja Europejska

Kowalski: Koronawirus każe wyłączyć Polskę z ETS i zapomnieć o Europejskim Zielonym Ładzie (ROZMOWA)