Enea analizuje wniosek o aktualizację harmonogramu prac w Kozienicach

26 sierpnia 2016, 14:00 Alert

Na początku tego tygodnia konsorcjum Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems zaproponowało spółce Enea Wytwarzanie aktualizację harmonogramu budowy bloku w należącej do Enei Elektrowni Kozienice. Konsorcjum nowy termin zakończenia budowy znaczyło na 19 grudnia 2017 roku, a więc pół roku później niż przewiduje to harmonogram prac. Do prac nad rozbudową Elektrowni Kozienice odniósł się na dzisiejszej konferencji wynikowej za pierwsze półrocze br., prezes grupy Enea, Mirosław Kowalik.

– Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne. Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy wyznaczony został na 19 grudnia 2017 roku – podała spółka. Według podpisanej w 2012 roku umowy z konsorcjum Hitachi Europe i Polimex-Mostostal blok w Kozienicach na parametry nadkrytyczne opalany węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1.075 MWe brutto miał zostać oddany do eksploatacji w lipcu 2017 roku.

– Otrzymaliśmy w trybie kontraktowym propozycje nowego harmonogramu realizacji. To wyłącznie dotyczy zmiany terminu, a nie kosztów. Pozostałe kwestie reguluje kontrakt. Tę informację wnikliwie analizujemy pod tym kątem. Nie mam dostępu do szczegółowych wyliczeń, trudno jest mi więc komentować te dane w sposób precyzyjny. Kontrakt reguluje te wszystkie element, a my stale monitorujemy projekt. Cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą – mówił prezes Kowalik.