Enea i Bogdanka z dobrymi wynikami

10 maja 2017, 07:15 Alert

Enea miała w I kwartale 2017 roku 321 mln zł zysku netto, podczas gdy konsensus PAP zakładał 315,2 mln zł – wynika z szacunkowych danych finansowych spółki. Bogdanka wypracowała w I kwartale 68,2 mln zł zysku netto, a analitycy oczekiwali 59,4 mln zł.

Skonsolidowane wyniki Enei w I kwartale 2017 r. i porównanie do konsensusu PAP sporządzonego na podstawie 4 prognoz (dane w mln zł).
1Q2017 Wyniki Kons. Różnica r/r q/q
Przychody 2 710 2 987,8 -9,3% -7,7% -8,2%
EBITDA 666 689,1 -3,4% -0,3% 47,9%
EBIT 383 405,4 -5,5% -1,4% 125,1%
Zysk netto 321 315,2 1,8% 17,6% 195,8%
marża EBITDA 24,6% 23,1% 1,49 1,82 9,32
marża EBIT 14,1% 13,6% 0,55 0,90 8,37
marża netto 11,8% 10,6% 1,29 2,55 8,17

„Na osiągnięty wynik brutto w I kwartale 2017 roku wpływ miała m.in. wycena opcji zakupu akcji spółki Polimex-Mostostal SA w wysokości 53 mln zł, która została ujęta w przychodach finansowych; wycena uwzględnia kurs akcji Polimexu-Mostostal SA wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku” – napisano w komunikacie.

Grupa szacuje, że EBITDA w obszarze „Obrót” wyniosła 51 mln zł, w „Dystrybucji” 262 mln zł, w „Wytwarzaniu” 202 mln zł, a w „Wydobyciu” 178 mln zł.

„Różnica w sposobie ujęcia EBITDA GK LW Bogdanka i obszaru wydobycia GK Enea wynika ze sposobu ujęcia amortyzacji oraz korekt prezentacyjnych” – napisano w komunikacie Enei.

Na poziomie jednostkowym Enea miała 1,49 mld zł przychodów, 42 mln zł EBITDA, 41 mln zł EBIT i 80 mln zł zysku netto.

pl.investing.com

Skonsolidowane wyniki LW Bogdanka w I kwartale i porównanie do konsensusu PAP sporządzonego na podstawie 5 prognoz (dane w mln zł)

1Q2017 Wyniki Kons. Różnica r/r q/q
Przychody 465,2 454,1 2,4% 10,6% -1,4%
EBITDA 179,8 167,3 7,5% 5,3% -0,6%
EBIT 89,7 75,8 18,3% 13,7% 8,9%
Zysk netto 68,2 59,4 14,8% 26,0% 10,3%
marża EBITDA 38,7% 36,8% 1,86 -1,95 0,32
marża EBIT 19,3% 16,7% 2,63 0,53 1,83
marża netto 14,7% 13,0% 1,61 1,79 1,56

Na poziomie jednostkowym Bogdanka w I kwartale miała 463,36 mln zł przychodów, 172,43 mln zł EBITDA, 84,47 mln zł zysku operacyjnego i 64,1 mln zł zysku netto.

Publikację raportów Enei i Bogdanki za I kwartał 2017 roku zaplanowano na 25 maja 2017 roku.

Polska Agencja Prasowa

pl.investing.com