Enea chce być neutralna klimatycznie do 2050 roku (WIDEO)

16 grudnia 2021, 06:30 Alert
Nowa strategia Enei. Grafika: Enea
Nowa strategia Enei. Grafika: Enea

Enea przedstawiła aktualizację strategii rozwoju zakładającą transformację energetyczną ku Odnawialnym Źródłom Energii oraz dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku zakłada wydzielenie aktywów węglowych w ramach reformy szykowanej przez ministerstwo aktywów państwowych, a potem transformację pozostałych aktywów tej firmy. – Do 2030 roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wzrośnie w Grupie Enea o ok. 1,5 GW, a w perspektywie 2040 roku o kolejne 2 GW. W połączeniu z wydzieleniem aktywów węglowych pozwoli to zdecydowanie obniżyć emisje CO2 już w perspektywie 2030 roku – przekazuje Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Grupa Enea zamierza przeznaczyć w perspektywie 2023-2042 ponad 68 mld zł na inwestycje, z czego ok. 14 mld zł na projekty związane z OZE. Wśród nich: farmy wiatrowe na morzu, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie, a także magazyny energii. W pierwszej kolejności będą to magazyny dedykowane OSD, a także dopełniające już istniejące i budowane instalacje wytwórcze OZE. W przyszłości oferta będzie kierowana do odbiorców indywidualnych, a także przemysłu.

Gaz ma być paliwem przejściowym Enei. Ma wykorzystać istniejącą infrastrukturę do odtworzenia części mocy około 1,9 GW. Chodzi zatem o przestawienie bloków węglowych na gaz.

Enea podaje, że w zaktualizowanej strategii, w dystrybucji, Enea zakłada konieczność przygotowania OSD do zmieniającego się rynku energii. Stąd założenia inwestycji w ten obszar przeszło 42 mld zł w latach 2023-2042. Wyzwaniem najbliższych lat będzie rozwój inteligentnej sieci energetycznej. To inwestycja w poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie świadczenia nowych usług, zarówno przez dystrybutorów, jak i sprzedawców energii elektrycznej.

Enea przygotowała nową strategię zgodnie z wytycznymi zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu budowy zaufania inwestorów.

Enea/Wojciech Jakóbik