Energa i Enea podały ile wyniesie efekt rozwiązania części rezerwy na Ostrołękę C

12 lipca 2021, 11:15 Alert

W związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka nastąpi częściowe rozwiązanie rezerwy w kwocie ok. 114 mln zł – poinformowała Enea. Energa, drugi udziałowiec, również zidentyfikowała możliwość częściowego rozwiązania rezerwy do poziomu 107 mln zł utworzonej pierwotnie w kwocie 218 mln zł.

Elektrownia Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński
Elektrownia Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

Enea podaje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku, możliwość częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej w kwocie 222,2 mln zł została zidentyfikowana. – Częściowe rozwiązanie rezerwy w kwocie ok. 114 mln zł, nastąpi w związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka. Wartość rezerwy, po jej częściowym rozwiązaniu, wynosić będzie ok. 108 mln zł – czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała, że operacja ma charakter niegotówkowy, powiększając zysk netto okresu sprawozdawczego bez wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy. – Powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna wielkość kwoty rozwiązania rezerwy zostanie zaprezentowana w raportach okresowych spółki oraz Grupy Kapitałowej Enea za pierwsze półrocze 2021 roku – podaje Enea.

– Częściowe rozwiązanie rezerwy nastąpiło w związku z planowanym rozliczeniem Projektu Węglowego […]. Szacowany wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa oraz jednostkowy wynik netto Energa za pierwsze półrocze 2021 roku wyniesie ok. 111 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, powiększającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) – czytamy w komunikacie Energii.

Enea/Energa/Jędrzej Stachura

Sawicki: Orlen konstruuje model finansowania gazowej Ostrołęki. PGNiG może pomóc