Enea nawiązała współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim

22 maja 2018, 16:45 Alert
Enea_logo

22 maja na Uniwersytecie Zielonogórskim zawarta została umowa ramowa dotyczącą realizacji prac analitycznych i doradczych w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej. Uniwersytet wesprze swoją wiedzą naukową i doświadczeniem rozwój sieci Enei Operator oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych. To już trzecia uczelnia z obszaru działania Enei Operator, z którą spółka podpisała podobną umowę.

Dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego oraz prawnego dotyczące sektora energetycznego mają duży wpływ na ewolucję funkcjonowania operatorów systemu dystrybucyjnego. Obecnie innowacyjność jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących przewagę konkurencyjną na rynku. To właśnie dlatego Enea Operator poszerza swoją współpracę z najlepszymi uczelniami wyższymi funkcjonującymi na jej obszarze działania. Do tego grona dołączył Uniwersytet Zielonogórski. Umowę o współpracy podpisali: prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

– Ta umowa to bardzo ciekawy projekt, który wszystkim może przynieść wiele korzyści. To pierwsza taka umowa, którą podpisujemy, ale takie rozwiązania są często praktykowane w krajach rozwiniętych. Bardzo dużo obiecujemy sobie po tej umowie, ponieważ widzę bardzo wiele pól do rozszerzenia współpracy w przyszłości – powiedział Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Implementacja inteligentnych rozwiązań w sieciach elektroenergetycznych, wprowadzenie nowych instrumentów smart meteringu wraz ze zwiększeniem zakresu jego stosowania, rozwój teleinformatyki i rozwiązań IT czy wykorzystanie magazynów energii, to tylko niektóre przykłady dzisiejszej działalności innowacyjnej podejmowanej przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Świadomi wyzwań, jako nowoczesny i innowacyjny operator, nawiązując współpracę z jednostkami naukowymi stajemy się beneficjentem innowacyjnych rozwiązań. Należy zauważyć, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań umożliwi świadczenie szeregu nowych usług oraz nowych produktów, które Enea Operator chce oferować swoim klientom – powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Dzięki podpisanej umowie Uniwersytet Zielonogórski wesprze Eneę Operator m.in. przy rozwiązywaniu bieżących dylematów operacyjnych oraz w rozwoju sieci elektroenergetycznej należącej do spółki.

Enea