Enea podała wyniki z trzeciego kwartału 2021 roku. Zysk netto wyniósł ponad 570 mln zł

26 listopada 2021, 06:30 Alert
enea

Enea odnotowała 570,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2021 roku wobec 36,8 mln zł zysku rok wcześniej – czytamy w raporcie spółki.

Zysk operacyjny wyniósł 726,62 mln zł wobec 394,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 464,89 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku wobec 4 511,86 mln zł rok wcześniej.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku spółka miała 1 269,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,42 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15 281,36 mln zł w porównaniu z 13 453,72 mln zł rok wcześniej.

W 2021 roku Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2 773 mln zł (wzrost o 138 mln zł rok do roku). Grupa wydała na inwestycje 1 110 mln zł – czytamy w komunikacie.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 7,5 mln t. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 7,2 mln t. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło ponad 19,5 TWh. Sprzedaż ciepła w segmencie Wytwarzanie wyniosła 4,9 PJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła ponad 15,1 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł prawie 18,2 TWh.

ISBnews/Enea/Jędrzej Stachura

PGE, Tauron i Enea wspólnie wybudują morskie farmy na Bałtyku