Enea przedstawiła wstępne wyniki za pierwsze półrocze

2 sierpnia 2017, 09:30 Alert
enea
fot. Enea

Enea szacuje, że miała w I połowie 2017 roku 606 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1.341 mln zł EBITDA – podała spółka w komunikacie. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,567 mld zł, a EBIT 764 mln złotych.

Grupa szacuje, że EBITDA w obszarze „Obrót” wyniosła w I półroczu 105 mln zł, w „Dystrybucji” 517 mln zł, w „Wytwarzaniu” 420 mln zł, a w „Wydobyciu” 321 mln zł.
Na poziomie jednostkowym Enea miała 2,826 mld zł przychodów, 79 mln zł EBIT, 80 mln zł EBITDA i 900 mln zł zysku netto.
Wstępne wyniki Grupy Enea w drugim kwartale 2017 roku według wyliczeń PAP Biznes i ich odniesienie do konsensusu PAP
2Q2017 Wyniki Kons. Różnica r/r q/q YTD 2017 rdr
Przychody 2 857,3 2 818,5 1,4% 7,3% 5,4% 5 567,0 -0,6%
EBITDA 674,6 648,1 4,1% 25,4% 1,2% 1 341,0 11,2%
EBIT 381,4 342,8 11,3% 71,9% -0,3% 764,0 25,1%
Zysk netto 284,8 250,9 13,5% 67,8% -11,3% 606,0 36,9%
Marża EBITDA 23,6% 23,2% 0,41 3,41 -0,98 24,09% 2,55
Marża EBIT 13,3% 12,3% 1,09 5,02 -0,77 13,72% 2,82
Marża netto 10,0% 9,0% 0,95 3,59 -1,89 10,89% 2,98

„Zaprezentowane wyniki mają charakter szacunkowy, wpływ na ostateczne wyniki mogą mieć m.in. trwające obecnie prace nad ustaleniem wartości godziwych głównych pozycji nabytych aktywów oraz przejętych zobowiązań dla spółek Enea Elektrownia Połaniec oraz Polimex-Mostostal (alokacja ceny nabycia)” – napisano w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym grupy Enea za I półrocze 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 7 września 2017 roku.

Polska Agencja Prasowa