Enea przejęła aktywa Engie w Polsce

14 marca 2017, 17:30 Alert
Elektrownia Połaniec
Źródło: Enea

Enea kupiła we wtorek 100 proc. akcji Engie Energia Polska za podawaną wcześniej wstępną cenę w wysokości 1,264 mld zł – podała Enea w komunikacie. Jak ocenia grupa, transakcja wpłynie pozytywnie na jej udział w hurtowym rynku energii, a także spowoduje wzrost przychodów i poziomu EBITDA grupy.

„Akcje zostały nabyte w głównej mierze ze środków własnych spółki, w tym ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji, a także emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego” – podano w komunikacie.

Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska ustalona została 3 marca. Jak podano, będzie ona podlegać rewizji ze strony spółki i ewentualnym korektom, na zasadach opisanych w umowie warunkowej sprzedaży EEP z Engie International Holdings B.V. z 23 grudnia 2016 roku, „zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach”.

Enea podała, że przejęcie kontroli nad EEP wpisuje się w strategię rozwoju grupy w perspektywie do 2030 roku.

„Inwestycja przyczyni się do integracji opartego o własny surowiec, efektywnego kosztowo i operacyjnie, obszaru wydobywczo – wytwórczego Kozienice – Bogdanka – Połaniec” – podano w komunikacie.

Jak wskazano, elektrownia Połaniec wchodząca w skład EEP zrealizowała w ostatnich latach wart łącznie ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny.

„Proces ten przedłużył funkcjonowanie elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. Elektrownia Połaniec wyposażona jest również w jeden z największych na świecie bloków biomasowych o mocy ponad 200 MW produkujący zieloną energię” – napisano w komunikacie.

„Transakcja wpłynie pozytywnie na udział grupy kapitałowej Enea w hurtowym rynku energii – powiększenie bazy przychodowej i uniezależnienie się od płynności rynku hurtowego. Inwestycja wpłynie również na wzrost przychodów i poziom EBITDA grupy” – dodano.

Według wstępnych szacunków EEP zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości przychody ze sprzedaży spółki za rok 2016 wyniosły 2,472 mld zł (w tym 73 mln zł z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2). EBITDA skorygowana o ewentualne odpisy na utratę wartości aktywów wyniosła 359 mln zł w 2016 roku. Kapitał obrotowy EEP na koniec 2016 roku (definiowany jako aktywa obrotowe skorygowane o 113 mln zł spłaty pożyczki do ENGIE, minus zobowiązania krótkoterminowe bez kredytów) wynosił ok. 600 mln zł.

Łączna moc zainstalowana brutto w EEP wynosi ok. 1,9 GWe, co pozwoliło na wytworzenie ok. 10,2 TWh energii elektrycznej w 2016 roku. Elektrownia Połaniec spaliła ok. 3,9 Mt węgla oraz ok. 1,7 Mt biomasy.

Jak podano, dla porównania moc zainstalowana w Enei na koniec 2016 roku to 3,3 GWe, a według wstępnych wyników sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniosła 18,0 TWh przy całkowitym wytwarzaniu 13,6 TWh.

Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji EEP 30 września 2016 r. W grudniu Enea podała, że uzyskała wyłączność negocjacyjną na zakup akcji EEP, która będzie obowiązywała do końca 2016 r.

Również w grudniu Enea podpisała z Engie International Holdings warunkową umowę kupna akcji EEP. Wartość tego przedsiębiorstwa, wyliczana z pominięciem zadłużenia i gotówki w spółce, została wówczas uzgodniona na ok. 1,07 mld zł.

Na koniec lutego 2017 r. spełniony został ostatni z warunków zawieszających umowę warunkową zakupu przez Eneę EEP. Uzyskano zgodę Ministra Energii i zgodę prezesa UOKiK na koncentrację. Jednocześnie doszło do zrzeczenia się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Została również przeprowadzona konwersja długu Engie Energia Polska wobec podmiotów z grupy Engie na kapitał w Engie Energia Polska.

Polska Agencja Prasowa