Enea publikuje wyniki z odpisami na Elektrownię Ostrołęka

4 września 2020, 08:45 Alert
enea

Enea przedstawiła wyniki finansowe z pierwszego półrocza 2020 roku. Uwzględniają odpisy za zwrot połowy pożyczek na projekt węglowej Elektrowni Ostrołęka.

– Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej ENEA Wytwarzanie, a także wpływ odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enea wobec Energa do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka i utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka oraz Energa w jednostkowym sprawozdaniu Enei oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea, zgodnie z raportem bieżącym nr 36/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku – podaje Enea. Powyższe zdarzenia zmniejszyły zysk przed opodatkowaniem i zysk netto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei o około 647 mln zł.

Jednostkowe wyniki Enei z pierwszego półrocza 2020 roku prezentują się następująco. Przychody Enei ze sprzedaży i inne dochody wyniosły 3,051 mln zł, EBITDA wyniosła minus 64 mln zł. Strata przed opodatkowaniem to -411 mln zł. Strata netto to -374 mln zł.

Enea/Wojciech Jakóbik