Energa coraz bliżej PKP Energetyki

29 czerwca 2015, 07:44 Alert
PKP Energetyka 1

(Parkiet/CIRE)

Jak poinformował „Parkiet”, dzisiaj firmy zainteresowane zakupem PKP Energetyki mają złożyć ostateczne oferty wiążące dotyczące jej zakupu.

Według gazety, na krótką listę podmiotów zaproszonych do dalszych negocjacji wybrane zostały CVC oraz Energa. Ofert wiążących nie przedstawiły PGE i Enea.

W pierwszej wiążącej ofercie fundusz private equity CVC Capital Partners miał zaproponować za PKP Energetykę 1,5 mld zł, natomiast Energa około 1,3 mld zł.

Według informatorów gazety giełdy Energa jest w stanie podnieść jeszcze wartość swojej oferty.

Jeżeli chodzi o CVC, nie uda się mu prawdopodobnie kupić PKP Energetyki, gdyż należąca do tej spółki sieć dystrybucyjna, zlokalizowana wzdłuż torów kolejowych w całym kraju, może zostać uznana za tzw. infrastrukturę wrażliwą dla bezpieczeństwa czy strategii rozwoju transportu kolejowego. W tej stacji MSP chciałobym, aby PKP Energetyka została przejęta przez spółkę kontrolowaną przez skarb państwa. „Parkiet” przypomina, że fundusz CVC jest powiązany z inwestorami z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Bliskiego Wschodu.

Z informacji gazety giełdy wynika, że wartość księgowa PKP Energetyki wynosi 1,1 mld zł, zwracając jednocześnie uwagę, że w spółce musi być przeprowadzona restrukturyzacja. Ma ona też 0,5 mld zł długu.