Energa wciąż czeka na projekt przestawienia Ostrołęki z węgla na gaz

30 lipca 2020, 15:30 Alert
Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Projekt Elektrownia Ostrołęka C jest na wstępnym etapie przestawienia z węgla na gaz. – Według stanu na koniec półrocza nie ma decyzji o uruchomieniu projektu gazowego – przyznał Marek Kasicki, wiceprezes Energi ds. finansowych.

Nie ma projektu

Przedstawiciel tej firmy przekazał, że trwają prace nad przygotowaniem nowej umowy wspólników. – W wymiarze technicznym projekt jest na wstępnym etapie konwersji i w związku z tym dopracowywane są szczegóły rozwiązań związanych z wymianą technologii oraz modelu tego projektu – poinformował Wadecki na konferencji wynikowej.  – Same rezerwy na koniec pierwszego półrocza odzwierciedlają ewentualne, szacowane na chwilę obecną, kwoty finansowania spółki Elektrowni Ostrołęki C w zakresie rozliczeń w formule węglowej. To jest ,218 mln zł. Jeśli chodzi o odpisy związane z pożyczką udzieleną spółce celowej w kwocie 185 mln zł, to przesłankami była decyzja o konwersji projektu węglowego na gazowy. Prace nad tym trwają – wyliczał Marek Kasicki, wiceprezes Energi ds. finansowych. – Według stanu na koniec półrocza nie ma decyzji o uruchomieniu projektu gazowego, więc byliśmy zobligowani do odpisania tejże pożyczki, gdyż nie są urealnione przepływy umożliwiające jej spłatę z tego projektu. Są to zdarzenia niegotówkowe, księgowe. Będą one podlegać ocenie w kolejnych okresach i będą odpowiednio potraktowane w zależności od dalszych decyzji. O kolejnych odpisach będziemy informować w kolejnych raportach – powiedział.

Wszystko stracone?

Przedstawiciele spółki pytani o to, które elementy projektu węglowego, który był już realizowany, będą mogły być wykorzystane w projekcie gazowym podkreślili, że będzie to zależeć od ostatecznego kształtu tego drugiego, którego jeszcze nie ma. Przeznaczone do ponownego wykorzystania są wszystkie wykonane prace i elementy infrastruktury, jak: oczyszczenie terenu, zrealizowane prace ziemne, palowanie oraz infrastruktura logistyczna, w tym drogi dojazdowe i linie energetyczne. Jednak ostateczna lista komponentów do wykorzystania powstanie dopiero po ustaleniu finalnych parametrów technicznych bloku gazowego.

PKN Orlen zawarł na początku czerwca porozumienie z Energą i Enea w sprawie zasad kontynuacji współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C z wykorzystaniem technologii gazowej.

Sawicki: Ostrołęka C na gaz, czyli wszystko od początku

Bartłomiej Sawicki