Energa i Famur łączą siły w walce o dostęp do łańcuchów dostaw OZE

13 września 2022, 09:45 Alert

Energa Wytwarzanie i grupa Famur rozszerzają swoją współpracę w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do wydajnej pracy OZE. Dzięki temu spółka należąca do Energi chce dostosować swoje działania do obecnych wyzwań, związanych z niestabilnymi łańcuchami dostaw.

Kontynuacja dobrze prosperującej współpracy

Grupa Famur ma już za sobą pierwsze działania realizowane z podmiotem Energa Wytwarzanie.  Dotyczyły one remontów przekładni turbin farmy wiatrowej Karścino. – Umowa z Energą Wytwarzanie, jednym z najbardziej doświadczonych w naszym kraju podmiotów działających w segmencie energetyki wiatrowej, to kolejny krok w realizacji naszych planów związanych z rozszerzeniem oferty Famuru dla rynku OZE. Umowa to pokłosie niedawno nawiązanej współpracy, która dotyczyła remontów przekładni turbin farmy wiatrowej Karścino – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famur.

Famur produkuje na rzecz Energi Wytwarzanie części zastępcze pozwalające zapewnić utrzymanie ciągłości pracy turbin wiatrowych farmy Karścino. Podpisanie obecnej umowy jest kontynuacją współpracy ogłoszonej w lipcu bieżącego roku. Zapewni ona Enerdze Wytwarzanie dostęp zarówno do potencjału technicznego Famuru, jak również stabilnych dostawy alternatywnych urządzeń i części zastępczych.

– Z roku na rok źródła zeroemisyjne, którymi zarządza Energa Wytwarzanie, produkują coraz więcej energii elektrycznej. Koszty dotyczące infrastruktury to nie tylko budowa odnawialnych źródeł, ale również koszty operacyjne pozwalające utrzymać urządzenia wytwórcze w optymalnym stanie technicznym i dostępności. Jako spółka posiadająca znaczące zasoby źródeł OZE, jesteśmy zainteresowani współpracą z profesjonalnymi partnerami, którzy zapewnią nam dostawy niezbędnych komponentów i będą wsparciem przy wszelakich pracach serwisowych – podkreślił prezes zarządu Energii Wytwarzanie, Piotr Meler.

Zielona Strategia grupy Famur

Ogłoszona w zeszłym roku strategia zielonej transformacji grupy Famur zakłada, że spółka będzie dążyć do osiągnięcia do końca 2024 roku, około 70 procent przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. W opublikowanych niedawno wynikach za pierwsze półrocze 2022roku, raportowane przychody Famuru z obszaru zielonej energii kształtowały się na poziomie 26 milionów złotych.

Energa/Wojciech Gryczka

Energa Oświetlenie świętuje jubileusz i wraca na stare śmieci