Energa nadal produkuje więcej energii ze źródeł odnawialnych niż z węgla

30 lipca 2020, 09:45 Alert
Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Energa utrzymuje wysoki poziom produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wynik po drugim kwartale tego roku to nadal powyżej 50 procent. Spółka kontynuuje prace nad budową hybrydowego magazynu energii.

Prawie połowa energii ze źródeł odnawialnych

Energa podaje, że wytworzyła w pierwszym półroczu 2020 roku 53 procent energii z OZE.  W drugim kwartale w linii biznesowej wytwarzania udział wszystkich odnawialnych źródeł w łącznej produkcji brutto Grupy Energa w drugim kwartale br. wzrósł do 47 procent wobec 36 procent rok wcześniej. W pierwszym kwartale było to 57 procent. Farmy wiatrowe zwiększyły produkcję energii 80 do 93 GWh. Jednocześnie niższe było zużycie węgla w drugim kwartale  o ok. 41 procent, a w całym półroczu o ok. 38 procent rok do roku.

W raportowanym okresie Energa OZE przejęła Farmę Wiatrową Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW i przewidywanej rocznej produkcji ok. 75 GWh. Obiekt, którego budowa kosztowała 155 mln zł, powiększył łączną moc zainstalowaną we wszystkich aktywach wiatrowych Grupy Energa do 242 MW.

Moc zainstalowana elektrowni Energii w 2020 roku wyniosła 1,35 GW, z czego 39 procent stanowiły OZE. W tym okresie, 45 procent wytworzonej przez grupę energii elektrycznej brutto pochodziło z węgla kamiennego, 28 procent z wody, 19 procent z wiatru i osiem procent z biomasy.

Patrząc na moc zainstalowaną wkład energetyki wiatrowej wyniósł poziom 44 procent, 38 procent elektrownie przepływowe, 16 procent to biomasa, zaś fotowoltaika to udział na poziomie jednego procenta.

Moc zainstalowana Energi wyniosła 1,38 GWe z czego 39 procent stanowią OZE. Moc zainstalowana w OZE wynosi 539 MWe, zaś sama produkcja OZE to 750 GWh. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 1,4 TWh.

Bateryjny magazyn energii elektrycznej przy farmie wiatrowej Bystra

Trwa ostatnia druga faza testów hybrydowego magazynu energii elektrycznej o docelowej mocy 6 MW i pojemności nominalnej 27 MWh. Energa tłumaczy, że największy obiekt tego typu w Polsce i jeden z większych na świecie). Obecnie przeprowadzone są zaawansowane testy magazynu energii wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi przy udziale strony japońskiej (poprzez urządzenia do komunikacji zdalnej). Z powodu pandemii  harmonogram projektu uległ wydłużeniu. W czerwcu 2020 roku złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku magazynu energii.

Energa/Bartłomiej Sawicki

Orlen i Energa wspólnie inwestują w fotowoltaikę