Energa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami straszących blackoutem

22 września 2021, 09:59 Alert
Energa EV

– W związku z otrzymywanymi od klientów sygnałami o podejrzanych wiadomościach SMS, CERT Energa prosi o zachowanie ostrożności i przestrzeganie prostych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego – ostrzega Energa.

Wiadomości, które trafi do niektórych klientów Energi, informują o przerwaniu dostaw energii w bardzo krótkim okresie czasu oraz o konieczności uregulowania zaległości poprzez zawarty w wiadomości link.

W związku z tym spółka podkreśla, że nigdy nie podaje w wiadomościach SMS daty odłączenia, nie przekazuje też tą drogą jakichkolwiek linków. Dlatego otrzymując podobne SMS’y, należy w pierwszej kolejności zweryfikować nadawcę, najlepiej poprzez kontakt z infolinią pod numerem 555 555 555, a przede wszystkim nie klikać w jakiekolwiek odnośniki. Może to być próba wyłudzenia pieniędzy bądź kradzieży danych z urządzenia.

Warto też pamiętać, że na stronie Energi Operatora dostępna jest lista miejsce, w których spółka planuje w najbliższym czasie wyłączenia prądu związane z konserwacją bądź modernizacją sieci. To dodatkowy kanał weryfikacji budzących wątpliwości wiadomości. Listę taką można znaleźć na stronie: https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane. Bieżące wyłączenia planowane można też znaleźć na internetowej mapce Energi Operatora: https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-biezace.

Energa/Wojciech Jakóbik