Energa przedstawiła szacunkowe wyniki z 2021 roku. EBITDA idzie w górę

27 stycznia 2022, 07:00 Alert
Energa
fot. Energa

Energa opublikowała szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2021 roku i cały 2021 rok. W ubiegłym roku Grupa wypracowała EBITDA w wysokości 2 529 mln zł, co oznacza wzrost o 24 procent w porównaniu do 2020 roku.

W 2021 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 529 mln zł, co oznacza wzrost o 24 procent w porównaniu do 2020 roku.

Jednak w czwartym kwartale 2021 roku EBITDA ukształtowała się na poziomie 420 mln zł (wobec 482 mln zł rok wcześniej). Warto dodać, że Energa wypracowała zysk netto 68 mln zł (wobec 238 mln zł rok wcześniej), co oznacza spadek o 13 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Przychody Energii wyniosły 3 780 mln zł (wobec 3 350 mln zł w czwartym kwartale 2020 roku).

Energa podkreśla, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Dane za 2020 rok zostały przekształcone.

Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za ostatni kwartał 2021 roku i za cały rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2021 rok.

Energa/Jędrzej Stachura

Energa Operator ma zielone światło na budowę linii wysokiego napięcia dla południowej części Gdańska