Energa zamierza skorzystać z Planu Junckera

23 listopada 2016, 14:45 Alert
Enrga
fot. Energa

Energa jest w trakcie pozyskania finansowania w formie emisji obligacji hybrydowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie do EUR 250 mln euro w ramach Planu Junckera – podała spółka w komunikacie.

Finansowanie formie obligacji hybrydowych ma być przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucji obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy Energa w latach 2017-2019. Szacowana wielkość łącznych nakładów kapitałowych w tym okresie to ok. 800 mln euro.

Program inwestycyjny ma na celu w szczególności rozbudowę wymaganej infrastruktury dystrybucyjne. Poza tym środki pozyskane w drodze emisji obligacji hybrydowych mają być wykorzystane na poprawę niezawodności oraz jakości dystrybucji energii, w tym na redukcję strat sieciowych. Dodatkowo finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ma być przeznaczone na sfinansowanie elementów inteligentnej sieci dystrybucyjnej, takich jak inteligentne liczniki.

Obecnie program inwestycyjny Grupy Energa będący przedmiotem finansowania jest oceniany przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Zakładany przez Grupę scenariusz przewiduje podpisanie umowy o finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych z końcem pierwszego kwartału 2017 roku.

Finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych będzie trzecim finansowaniem jakie spółka Energa zawrze z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Poprzednie dwie umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego, zawarte w 2009 roku (kwota 1,050 mld zł) oraz w 2013 roku (kwota 1 mld zł) także finansowały program rozbudowy i modernizacji aktywów dystrybucyjnych Grupy.

CIRE.PL