Energa zbuduje nową linię elektroenergetyczną na Pomorzu

17 maja 2022, 09:00 Alert

Energa Operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec–Łebno–Sierakowice. Podkreśla, że inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego.

fot. Energa

Energa poinformowała, że projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą tego typu wybudowaną na terenie jej działania od ponad 20 lat. Łącznie będzie liczyć ponad 60 kilometrów, z czego blisko 50 stanowić będzie odcinek całkowicie nowo wybudowany. Linia elektroenergetyczna będzie będzie przez tereny sześciu gmin: gminy Sierakowice, gminy Kartuzy, gminy Linia, gminy Szemud, gminy Łęczyce oraz gminy Luzino.

Dzięki jej powstaniu stacja elektroenergetyczna Główny Punkt Zasilania (GPZ) Sierakowice będzie zasilana dwustronnie. Ułatwi to prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych sieci energetycznej, ale przede wszystkim pozwoli na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej i zachowanie odpowiednich jej parametrów, nawet w przypadku awarii jednej z doprowadzających prąd do stacji, linii wysokiego napięcia – czytamy w komunikacie.

Ponadto zmiana rozpływu mocy w sieci 110kV, zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Żarnowcu (będącej punktem styku sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV z siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia 110 kV), związana z powstaniem nowej linii, zmniejszy obciążenia w istniejących już liniach 110kV i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców.

Nowa linia może również przyczynić się do lepszej dystrybucji energii, dla odbiorców lokalnych, z planowanej w tym rejonie elektrowni atomowej. Ze względu na szeroki zakres inwestycji, prace projektowe powinny zostać ukończone do 2026 roku, zaś sama budowa zaplanowana jest na lata 2026–2028.

Energa/Jędrzej Stachura

Energa oddała do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 114MWt w Elblągu