Instrat: Nowy wykres produkcji energii ze źródeł emisyjnych i bezemisyjnych