Wsparcie z bonu energetycznego musi być dwukrotnie wyższe