Energetyka i klimat podczas EEC Online (NA ŻYWO)

25 maja 2021, 13:40 Energetyka

Zapraszamy na relację na żywo z konferencji EEC Online, w której skupialiśmy się na wątkach dotyczących energetyki i klimatu. Materiał był aktualizowany na bieżąco.

EEC Online. Fot. EEC Online.
EEC Online. Fot. EEC Online.

14:50

Dzisiejsza relacja z konferencji EEC Online dobiegła końca, zachęcamy do śledzenia kolejnych!

14:45

– W morskiej energetyce wiatrowej mamy do czynienia z wielokontraktowością – nie wybieramy jednego generalnego wykonawcy, tylko dostawców poszczególnych komponentów, jak turbiny czy wieże. Jest to pewne wyzwanie, ponieważ jest to nowy model dla polskich spółek energetycznych. My z naszym partnerem Orsted musimy podejmować decyzje jednomyślnie żeby móc stworzyć morską farmę wiatrową, trzeba mieć dostęp do portu instalacyjnego o odpowiednich parametrach. W tej chwili żaden z polskich portów nie jest przygotowany do takich inwestycji. Potrzebują one prac modernizacyjnych bądź budowy nowych terminali. Z geograficznego punktu widzenia najlepszym miejscem są Gdańsk lub Gdynia. Wiążące decyzje inwestycyjne w tych portach jeszcze nie zapadły, ale są przygotowywane. W innym przypadku użyjemy portów zagranicznych, ale byłoby źle, gdybyśmy nie wykorzystali polskich portów. Z inwestycjami należy się spieszyć – podkreśla prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.

14:30

– Dokumenty jak PEP2040 pokazują wizję tego, do czego mamy dążyć. W tej chwili pokazuje ona, że idziemy w kierunku źródeł odnawialnych. Historia pokazuje, że nie doszacujemy tempa spadku kosztów technologii odnawialnych i rozwoju tych źródeł, a od tego zależy tempo odejścia od węgla. Natomiast na dni, kiedy nie świeci i nie wieje, przygotowujemy inwestycje w źródła gazowe – dodaje prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.

14:20

– Według wielu analiz, szczyt zużycia węgla na świecie mamy już za sobą, teraz go będzie już coraz mniej. Nie jest to ideologia, chociaż względy polityczne mają tu znaczenie. Patrząc na Indie, ze względu na ich położenie, źródła słoneczne będą najtańsze. To się po prostu opłaca. To samo się dzieje w Chinach, zresztą spodziewamy się, że będzie to duży rynek dla morskiej energetyki wiatrowej. Tego trendu już nie odwrócimy, to po prostu racjonalny biznes.Każdy nowy wiatrak i każdy nowy panel fotowoltaiczny obniżają ceny energii, hurtowe i detaliczne. Zapominamy o tym, że świat się zmienił w ciągu 10 lat. Wtedy w Niemczech trwał boom na energetykę słoneczną, co roku dołączane było około 7 GW nowych mocy. Wtedy ceny wynosiły 200-300 euro za megawatogodzinę, dzisiaj wynoszą one 40-50 euro. Ceny energii rosną nie przez inwestycje, teraz rosną one przez rosnące ceny emisji CO2. Często mówimy o kosztach transformacji, a zapominamy o kosztach, gdybyśmy jej nie dokonali. Wiele z naszych elektrowni węglowych kończy swój cykl życia, w tym czasie te jednostki musiałyby też być na coś zamienione – uważa prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.

13:45

– Fakt, że polski rząd zaproponował ustawę ratyfikacyjną KPO to deklaracja, że chcemy przeprowadzać transformację. Mamy instrumenty regulacyjne i finansowe, które będą nam pozwalały tworzyć podstawy konkurencyjności – powiedział prezes Instytutu Zielonej Gospodarki Marcin Korolec.

13:40

Witamy w dzisiejszej relacji z konferencji EEC Online! Za chwilę rozpocznie się rozmowa z prezes PGE Baltica Moniką Morawiecką, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wywiadem.

15:00

Transmisja z konferencji EEC Online dobiegła końca. Jak zawsze dziękujemy Państwu za śledzenie relacji i zapraszamy na kolejne!

14:30

– Mamy dużo starzejących się mocy i takich awarii jak w Bełchatowie będzie coraz więcej. Zmienia się klimat, a w przypadku Turowa chodzi o wodę, podobna sytuacja jest w Wielkopolsce czy w Łódzkiem. Problemów tych nie rozwiąże zastąpienie jednej elektrowni drugą. Jesteśmy w poważnym zapóźnieniu w stosunku do wyzwań. To, co się zdarzyło w Turowie pokazuje, że świat i Europa nie pozwolą nam działać po staremu. Dlatego ważne jest, by wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Wprowadzając OZE ważne byłoby, żebyśmy mieli inne źródła o podobnym charakterze działania jak źródła węglowe, czyli o stałej produkcji. Z drugiej jednak strony my nie zużywamy energii w sposób ciągły. Dlatego moim zdaniem przychodzi moment, kiedy powinniśmy pomyśleć o znacznie głębszej transformacji opartej o źródła zeroemisyjne, a długo nam jeszcze zajmie, aż wprowadzimy wodór – mówi prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.

14:20

– My w tym momencie gwałtownie rozwijamy energetykę odnawialną, w tym prosumencką. Ogranicza nas w tym sieć dystrybucji, koszt jej modernizacji. Ważnym elementem transformacji jest termomodernizacja budynków, czy magazynowanie energii. To naturalny kierunek rozwoju w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Energetyka wiatrowa na lądzie ma w Polsce duży potencjał rozwoju, chcemy go dobrze wykorzystać. Jest to potrzebne konsumentom i systemowi energetycznemu. Nie ma dziś czystszej i tańszej energii niż ona. Dzisiaj wiemy, że energia z wiatru i słońca to energia przyszłości. Udało się nam uspokoić obawy dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce – twierdzi podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

14:10

– Takie awarie jak w Elektrowni Bełchatów zdarzają się i będą się zdarzały, oby było to jak najrzadziej i oby ich konsekwencje były jak najmniejsze. To rola przedsiębiorstw energetycznych i operatora systemu przesyłowego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego dużo ważniejszy jest bilans mocy niż bilans energii i tutaj warto wspomnieć, że obserwujemy trend, w którym rośnie moc zainstalowana, ale z biegiem lat maleje ich dyspozycyjność. Dzisiaj energetyka odnawialna powinna zadbać o odpowiednie zarządzanie energią, bo tylko to pozwoli nam zachować odpowiedni bilans mocy – uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

13:54

– Spodziewaliśmy się, że takie dni, jak te z awariami elektrowni PGE mogły nadejść. Jako kraj i gospodarka mieliśmy szczęście, że do tego typu sytuacji nie doszło wcześniej. Z roku na rok ambicje odchodzenia od paliw kopalnych były coraz wyższe, i mamy sytuację, na którą zasłużyliśmy sobie jako kraj. Przyrostu źródeł odnawialnych było o wiele mniej niż mogło być, znacznie poniżej naszego potencjału. Inne kraje europejskie przystąpiły do pracy znacznie wcześniej. Ten moment to bardzo trudna chwila dla energetyki. W tym roku Ministerstwo Rozwoju podjęło prace nad tym, by umożliwić nowe inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie – podkreśla prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki.

9:44

– Od tamtego czasu zmieniła się technologia. Technologie elektrowni wiatrowych zostały znacznie rozwonięte, spadły jej koszty, zmniejszyło się oddziaływanie na środowisko. Po drugie, branża wiatrowa sama uznała, że w jej interesie jest przyjęcie kodeksu dobrych praktyk, opisujących właściwe postępowania w procesie rozwoju. Po trzecie, wprowadzone zmiany legislacyjne pozwoliły opanować kwestię rezerwacji mocy w systemie. Po czwarte, analiza konkretnych przypadków pokazała, że występują rozmaite uwarunkowania lokalne, wskazujące na potrzebę i możliwość zmiany zasad ogólnych. Wreszcie, mamy gwałtowny wzrost hurtowych cen energii. Obciąża to polski przemysł, a mając na względzie spadający koszt energii z wiatru uważam, że planowanie dalszego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie jest koniecznością. Trudnym zadaniem będzie uczynienie tego projektu bardziej atrakcyjnym dla inwestorów, bo jak wiemy, środowiska przeciwników rozwoju energetyki wiatrowej są bardzo aktywne. Liczę na podobną aktywność zwolenników zaplanowanych przeze mnie rozwiązań – podkreśla minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

9:30

– W 2016 roku rozwój energetyki wiatrowej na lądzie nie został całkowicie zahamowany po wejściu w życie ustawy odległościowej, ale rzeczywiście wiele się zmieniło. W latach 2014-2016 mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem nowych projektów wiatrowych, często powstawały one z pominięciem interesów społeczności lokalnych. Ceny energii były bardzo wysokie – od 450 do 550 złotych za megawatogodzinę. Poza tym projekty, niejednokrotnie fikcyjne, zablokowały możliwość rozwoju OZE poprzez rezerwację warunków mocowych przyłączeń – mówi minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

9:15

Konferencja EEC Online rozpoczęła się.

Transmisja wydarzenia dostępna jest: tutaj.

8:55

O 9:15 zapraszamy na otwarcie konferencji i panel „Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy”.

Opracowali Michał Perzyński i Gabriela Cydejko