Dokąd zmierza rewolucja energetyczna?

7 grudnia 2018, 06:00 Alert
OZE wiatrak
fot. VSB

Najważniejsze w poprawie efektywności energetycznej jest oszczędzanie energii elektrycznej oraz wykorzystywanie OZE- powiedział Jerzy Buzek podczas panelu Efektywna energia, który miał miejsce na tegorocznym COP24 w Katowicach. – Z punktu widzenia przyszłości liczy się tylko oszczędzanie energii oraz rozproszona energetyka odnawialna – dodał premier.

Podczas tegorocznego COP24 odbywającego się w Katowicach mec. Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w Kancelarii CMS prowadziła panel dotyczący efektywnej energii. Podczas panelu dyskutowano o możliwościach przekształcenia tradycyjnej energetyki w energetykę efektywną, o sposobach wspomagających modernizację energetyki oraz o mechanizmach wsparcia możliwych do wykorzystania.

Mec. Agnieszka Skorupińska zaznaczyła, że temat efektywnej energii jest tematem bardzo obszernym, związanym nie tylko z osiąganiem efektywności energetycznej. Potrzeba pozyskiwania efektywnej energii jest wynikiem szeregu regulacji, które przyjmowane są na różnym szczeblu, a ich przyjęcie wywołuje zmiany w kierunku rozwoju energetyki oraz całej gospodarki. Strategiczne decyzje w energetyce wynikają z regulacji międzynarodowych (ramowa konwencja klimatyczna oraz porozumienia z nią związane), europejskich (np. strategia europejska, która zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w porównaniu z 1990 r., zwiększenie OZE do poziomu 32 proc. oraz wzrost efektywności energetycznej o ponad 32 proc.) oraz krajowych (strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że standardy emisyjne są coraz bardziej wymagające i duże obiekty energetycznego spalania mają obowiązek dostosowywania się do coraz bardziej rygorystycznych standardów. Jako przykłady wymieniła dyrektywę LCP, IED, konkluzje BAT, system EU ETS. Zdaniem ekspertki z kancelarii CMS nakładane regulacje mają zmobilizować koncerny energetyczne do wytwarzania efektywnej energii.

– Efektywna energetyka jest bezpieczna (pod względem dostaw), chroniąca środowisko naturalne oraz z cenami energii elektrycznej do zaakceptowania – powiedział Jerzy Buzek zapytany o drogę do efektywnej energetyki. – We wszystkich trzech sprawach kluczowa jest innowacyjność – dodał przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energi Parlamentu Europejskiego i były premier RP. Jego zdaniem konieczny jest postęp technologiczny oraz wytrwałość w dążeniu do obranego celu. W swojej wypowiedzi premier przywołał przykład USA, w których ponad 20 lat prowadzono badania nad opracowaniem technologii wydobywania gazu łupkowego. Działania te pozwoliły na rozwój technologiczny i zapewniły innowacyjność we wszystkich trzech obszarach: bezpieczeństwa, ochrony klimatu i niskich cen.

O przykładach poprawy efektywności energetycznej mówili natomiast Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia w Polsce oraz Bernard Respaut, dyrektor zarządzający, European Copper Institute.

Frédéric Faroche przedstawił cztery przykłady obrazujące poprawę efektywności energetycznej, które miały miejsce w spółce Veolia. Przedstawił te projekty, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz efektywności dystrybucji ciepła. Jak podkreślił, Veolia kreuje i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie. – Veolia tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odpadowej i zarządzania energią, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska – powiedział prezes spółki. – Grupa Veolia stawia na nowe technologie, a aby osiągnąć swój cel zamierza rozwijać gospodarkę o obiegu zamkniętym – powiedział prezes Faroche. W efekcie podczas wytwarzania produktu (energii elektrycznej lub ciepła) nie wychodzi odpad, a kolejny produkt – wyjaśnił. – Zastosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w jednej poznańskiej firmie pozwoliło na wykorzystywać ciepło odpadowe, co pozwoliło zmniejszyć emitowanego CO2.

Natomiast Bernard Respaut wygłosił prezentację na temat poprawy efektywności energetycznej w sektorze miedzi oraz opowiedział o jego przykładach zależności pomiędzy efektywnością energetyczną a gospodarką w obiegu zamkniętym.

Jerzy Buzek zwrócił uwagę, że polska energetyka oparta w głównej mierze o węgiel powinna wykorzystywać rozwijające się bezpieczne technologie. Premier zwrócił również uwagę, że zaplanowany na kolejne 7 lat unijny program badań innowacji i rozwoju opiewa na kwotę 120 mld zł. Program ten może być szansą dla rozwoju innowacji w energetyce.

Grzegorz Należyty, członek zarządu, Siemens dyrektor generalny, Power Generation przedstawił natomiast zmiany zachodzące we współczesnej energetyce. – Energetyka, którą znamy przestaje istnieć, – powiedział. – Jest to efektem demokratyzacji – wyjaśnił. W jego ocenie monopol firm energetycznych przestaje istnieć, a na rynku pojawia się coraz więcej prosumentów. Jak tłumaczy, dzieje się tak ponieważ firmy europejskie nie są w stanie zmieniać europejskiej energetyki, a duża część z nich przynosi straty.

Robert Szczotka z ABB w Polska zwrócił natomiast uwagę podczas debaty, że w energetyce zmieniło się podejście do postrzegania innowacji. Według niego wynika to ze zmian modelu społeczeństwa, modelu postrzegania rzeczywistości oraz oczekiwań klientów. – Model prosumencki całkowicie zmienia energetykę jaką znamy- zaznaczył.

CIRE.PL