Tobiszowski: Energetyka rozproszona ważnym uzupełnienie miksu energetycznego w Polsce

25 marca 2019, 14:30 Alert
Nafta Gaz Chemia Tobiszowski 2

Z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego we wtorek, 25 marca 2019 r, w krakowskim Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się I Forum Energetyki Rozproszonej „Jak uwolnić lokalną energię?”.

– Energetyka rozproszona może odegrać bardzo ważną rolę dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jest ona szansą dla obszarów oddalonych od tradycyjnych źródeł wytwórczych, które narażone są na częste przerwy w dostawach energii- powiedział wiceminister Tobiszowski.

Do udziału w Forum zaproszono przedstawicieli inicjatyw energetycznych, liderów środowisk biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej zainteresowanych możliwościami wdrażania programów energetyki rozproszonej w różnych jej wariantach.

Przedmiotem debaty były perspektywy i uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym. Przedstawiciele klastrów energii i wiodący eksperci identyfikowali bariery rozwoju oraz szanse ich przełamania w celu obniżania kosztów energii, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego i pobudzania lokalnej przedsiębiorczości na poziomie miast, powiatów, gmin czy pojedynczej miejscowości.

-Ministerstwo Energii na bieżąco prowadzi działania zmierzające do rozwoju energetyki rozproszonej. Jednym z nim jest inicjatywa klastrowa. Przeprowadziliśmy w 2018 r. dwa konkursy na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, z których wyłoniono 66 najlepszych inicjatyw. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie w celu identyfikacji kluczowych barier rozwoju – wyjaśnił wiceminister Tobiszowski.

Energetyka rozproszona to jeden z ważnych kierunków rozwoju – zarówno globalnie jak i w ramach polskiego systemu elektroenergetycznego. Najważniejszym czynnikiem determinującym zmiany w tym obszarze będzie tempo rozwoju technologicznego. Ich skuteczność zależy od racjonalnego i efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału: innowacji i przedsiębiorczości w tym obszarze.

Ministerstwo Energii