Rekordowy rok energetyki wiatrowej w Europie

21 lutego 2019, 14:15 Alert
energetyka oze wiatrak

Według najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej WindEurope, w 2018 roku podjęto rekordową ilość decyzji inwestycyjnych w energetyce wiatrowej. Liczba wzrosła o 45 procent w porównaniu do 2017 roku.

W 2018 roku wydano decyzje inwestycyjne (Final Investent Decision – FID) dla projektów, które obejmują inwestycje o mocy ponad 17 GW, z czego 13 GW dotyczą lądowych farm wiatrowych oraz 4,2 GW wiatrowych w morskich farmach wiatrowych. W 2018 roku zainstalowano w sumie 11,3 GW nowych mocy wiatrowych – 8,6 GW na lądzie oraz 2,65 GW na morzu. Europa posiada obecnie w sumie 189 GW nowych mocy wiatrowych – 1171 GW na lądzie oraz 18 GW na morzu. 

– Inwestycje w przyszłe moce wiatrowe w zeszłym roku były na dobrym poziomie dzięki Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Szwecji, ale perspektywy nowych inwestycji w energetykę wiatrową są niepewne. Występują strukturalnej problemy w zakresie udzielania pozwoleń, zwłaszcza w Niemczech oraz we Francji. Brakuje ambicji pod względem inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wyjątkiem jest Litwa oraz Polska z lekką poprawą – powiedział Giles Dickson, prezes WindEurope.  

Największy udział energii wiatrowej w miksie energetycznym posiadała Dania, bo aż 41 procent, kolejno Irlandia – 28 procent, Portugalia – 24 procent. W przypadku Niemiec instalacje wiatrowe dostarczyły 21 procent energii do systemu elektroenergetycznego. 

Jak wskazuje WindEurope, główną przyczyną takiej tendencji był spadające koszty inwestycji oraz zwiększona konkurencja na rynku energetyki wiatrowej, która inwestowała w większą ilośc mocy za mniej pieniędzy. 

WindEurope wskazało także, że energetyka wiatrowa była odpowiedzialna za 14 procent wygenerowanej w Unii Europejskiej energii, co stanowi 2-procentowy wzrost z 12 procent w 2017  roku. 

WindEurope/Reuters/Patrycja Rapacka