W kwietniu wzrosła produkcja energii elektrycznej z gazu rok do roku (INFOGRAFIKA)

13 czerwca 2019, 08:30 Alert
energia elektryczna energetyka żarówka

W kwietniu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż w marcu o 8 proc. i wyniosła 13 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w kwietniu br. w Polsce wyprodukowano o 170 GWh więcej energii elektrycznej, a jej zużycie wzrosło o 2,5 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w kwietniu br. wzrosła o 2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w kwietniu było dodatnie i wyniosło 891 GWh – wynika z publikacji Agencji Rynku Energii.

Produkcja energii elektrycznej

Jak wynika z danych ARE, w kwietniu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 13 TWh, co stanowi wzrost o 1 proc. w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w kwietniu ubiegłego roku. W porównaniu z produkcją energii elektrycznej w marcu br. w kwietniu produkcja energii elektrycznej zmalała o 8 proc.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w kwietniu br. wynosiła 6 TWh, co oznacza wzrost o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Z węgla brunatnego wytworzono blisko 3,2 TWh, czyli o 16 proc. energii elektrycznej mniej niż w kwietniu 2018 r. Istotny wzrost zanotowała natomiast produkcja energii elektrycznej z gazu osiągając ponad 1,33 TWh wobec 930 GWh w kwietniu 2018 r. (wzrost o 43 proc. r/r). Wzrosła również produkcja energii elektrycznej z OZE osiągając blisko 2,1 TWh (wzrost 2 proc. r/r).

Z kolei w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w marcu 2019 r., w kwietniu produkcja energii elektrycznej zmalała o ok. 8 proc. Wzrosła jedynie produkcja energii elektrycznej z gazu, z którego wytworzono 1,3 TWh, czyli o 8,6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Z pozostałych nośników energii wyprodukowano mniej energii elektrycznej. Największy spadek zanotowały źródła odnawialne (spadek o 22,9 proc. m/m), najmniejszy natomiast węgiel brunatny (spadek 5,4 proc. m/m).

Produkcja energii elektrycznej z OZE

Produkcja energii elektrycznej z OZE w kwietniu 2019 r. wyniosła 2,1 TWh, wobec 2 TWh rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 2 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku oraz spadek o 33 proc. w porównaniu z marcem br. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej zmalał z 19,3 proc. w marcu 2019 r. do 16,2 proc. w kwietniu br. Najwięcej energii elektrycznej z OZE powstało z wiatru, najmniej natomiast z fotowoltaiki. Największą dynamiką w produkcji energii elektrycznej w kwietniu br. charakteryzowały się fotowoltaika (wzrost o 122 proc. r/r) oraz elektrownie biogazowe (wzrost o 10 proc. r/r), najmniejszą natomiast elektrownie wodne (spadek o 26 proc. r/r).

Krajowy bilans energii elektrycznej

W kwietniu 2019 r. Polska wyeksportowała ponad 0,5 TWh energii elektrycznej, a import do Polski wyniósł blisko 1,4 TWh. Zarówno eksport jak i import charakteryzowały się wzrostem o 23 proc. r/r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w kwietniu br. było dodatnie i wyniosło 891 GWh. Import energii elektrycznej w kwietniu br., w porównaniu ze marcem br. zmniejszył się o 7,5 proc., eksport natomiast pozostał praktycznie na tym samym poziomie. W efekcie saldo wymiany zmalało z 957 GWh w marcu do 891 GWh w kwietniu. W materiale wykorzystano dane pochodzące z wydawnictwa Agencji Rynku Energii „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej”.

CIRE.pl