Które technologie pomogą osiągnąć neutralność klimatyczną? (RELACJA)

3 grudnia 2020, 11:15 Energetyka
WhatsApp Image 2020-12-03 at 09.35.00

Podczas wirtualnej debaty zorganizowanej przez EurActiv zaproszeni goście rozmawiali o technologiach, które będą wykorzystane do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku.

– Transformacja zredefiniuje europejską gospodarkę, ale nie obędzie się bez wyzwań. W debacie o neutralności klimatycznej, trzeba wziąć pod uwagę różnice pomiędzy państwami członkowskimi pod względem punktów wyjścia i gospodarki. Pierwszym filarem transformacji w Polsce są inwestycje w OZE i sieć energetyczną, które muszą być wspierane przez sektor publiczny i prywatny. Dla krajów takich jak Polska, inwestycje w gaz mogą ograniczyć emisje i przyspieszyć drogę ku neutralności klimatycznej, a elektrownie na gaz powinny być przystosowane do spalania wodoru. Chciałbym jednak odradzić decydentom wybór tylko kilku technologii, dzięki którym mamy osiągnąć neutralność klimatyczną – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński.

– KE finansuje Horizon Europe i buduje powiązania z decyzjami inwestycyjnymi poprzez program badań innowacyjnych, wspierając różne fundusze na innowacje, upowszechniając wyniki naszych projektów i poprzez współpracę z przemysłem. Musimy używać wszystkich dostępnych środków, by osiągnąć nasze cele. Są sektory, które będą potrzebowały bardzo różnych rozwiązań. Innowacje mają przyspieszyć inwestycje i wspierać nasz przemysł -Helen Chraye z dyrektoriatu generalnego ds. badań i innowacji przy Komisji Europejskiej.

– Wyzwanie jest wielkie, ale cel jest jasny. W 2050 roku będziemy mieć do czynienia z ekspansją OZE, głównie wiatru na lądzie i morzu, ale do tej pory rozwinięte już będą technologie wodorowe. Oczekujemy 10-krotnej ekspansji źródeł odnawialnych w porównaniu z tym, co mamy teraz. Jednocześnie powinny odbywać się inwestycje w sieć energetyczną. Jednocześnie powinniśmy zadbać o integrację źródeł odnawialnych z inteligentną siecią. Konieczne będą również magazyny energii – powiedział Pietro Menna z dyrektoriatu generalnego ds. energii przy Komisji Europejskiej.

– W Polsce mechanizm transformacji musi wziąć pod uwagę rozwój OZE i sieci energetycznych. Fundusze te muszą wspierać odchodzenie od systemów opartych na węglu, rozwój energetyki odnawialnej oraz rozwiązania dla wszystkich sektorów gospodarki. Tylko takie podejście umożliwi przejście. Innym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, by nie było to zależne od pogody, dlatego będziemy inwestować w gaz. Konieczne jest zadbanie o przyszłość regionów węglowych – powiedział prezes PKEE Tomasz Dąbrowski

Opracował Michał Perzyński