EurActiv.pl: Grupa Wyszehradzka za perspektywą członkostwa w Unii dla krajów Partnerstwa Wschodniego

13 kwietnia 2017, 10:00 Alert
V4 Partnerstwo Wschodnie 2
Szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Fot. MSZ

Szefowie MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej uznali wczoraj (12 kwietnia) w Warszawie, że już w listopadzie UE powinna przedstawić państwom Partnerstwa Wschodniego „perspektywę europejską”. Za tym, by państwom Partnerstwa udostępnić drogę do „wielkiej europejskiej wspólnoty” opowiedział się również prezydent Andrzej Duda, który przyjął szefów delegacji państw V4 i Partnerstwa Wschodniego.

Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski oraz jego odpowiednicy z Czech, Słowacji i Węgier: Lubomír Zaorálek, Miroslav Lajczak i Péter Szijjártó podkreślili we wspólnym oświadczeniu po środowym spotkaniu, że powinno to nastąpić już na listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Ministrowie spraw zagranicznych V4 spotkali się w środę w Warszawie z szefami MSZ z krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Perspektywa europejska i ambitny plan w dłuższej perspektywie

W przyjętym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej podkreślili „silne poparcie” dla Partnerstwa Wschodniego, które – ich zdaniem – stanowi główny i aktywny czynnik stabilności i rozwoju gospodarczego w Europie Wschodniej. Zaapelowali jednocześnie do instytucji UE o podjęcie „odpowiednich działań, aby Partnerstwo Wschodnie stało się priorytetem UE”.

Ministrowie uznali też w środowym oświadczeniu, że deklaracja przyjęta 24 listopada na zakończenie piątego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli „powinna odzwierciedlać zróżnicowane aspiracje krajów partnerskich i zaoferować zainteresowanym partnerom perspektywę europejską, jak również ambitny program dla Partnerstwa Wschodniego w dłuższej perspektywie”.

Waszczykowski: Konieczna ambitna wizja polityczna

„Musimy nadać Partnerstwu (Wschodniemu) ambitną wizję polityczną, która zawierać będzie konkretne cele do osiągnięcia w najbliższej i dalszej przyszłości. Musimy uznać europejskie aspiracje i europejski wybór naszych wschodnich Partnerów” – powiedział minister Waszczykowski podczas wczorajszego spotkania szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w Warszawie.

Zwrócił przy tym uwagę, że choć spotkania V4 i Partnerstwa Wschodniego odbywają się w czasie każdej prezydencji Grupy Wyszehradzkiej, to po raz pierwszy w tym spotkaniu uczestniczy tak duża grupa państw regionu. „To dowód, że program Partnerstwa Wschodniego jest priorytetem dla Wyszehradu, całego regionu i Unii Europejskiej” – ocenił szef polskiej dyplomacji. „Partnerstwo Wschodnie to jedyny instrument prowadzenia polityki UE wobec wschodnich sąsiadów. Cenimy tę inicjatywę i chcemy ją umocnić” – dodał Waszczykowski.

Podczas roboczego śniadania komisarz Hahn przypomniał, że już w zeszłym roku KE przygotowała kompleksowy dokument, który ma stanowić podstawę ambitnej agendy dla Partnerstwa Wschodniego, która ma być przygotowana podczas szczytu w Brukseli.

Obrady poprzedziło spotkanie koordynacyjne ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Minister Waszczykowski przedstawił działania polskiej prezydencji V4, a węgierski minister Péter Szijjártó omówił wstępne założenia rozpoczynającego się 1 lipca przewodnictwa Węgier w V4. Ministrowie uzgodnili również dalsze kroki mające wzmocnić Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Duda: Działając wspólnie będziemy adekwatnym partnerem dla światowych potęg

„Tylko działając razem jesteśmy w stanie stanowić taki potencjał, który dla największych światowych potęg będzie wymagającym i adekwatnym partnerem” – przekonywał wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z szefami MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Podkreślił, że ma to szczególne znaczenie w związku zagrożeniami militarnymi, terrorystycznymi i zagrożeniem kryzysem migracyjnym, jakim musi stawić czoła UE i cała Europa.

Zwrócił także uwagę, że środowe spotkanie w Warszawie jest „zarazem regionalne i ponadregionalne”, co w według polskiego prezydenta stanowi jego wielką wartość.W ocenie Andrzeja Dudy każde spotkanie przedstawicieli państw regionu różnego szczebla realizując „szeroko pojętą politykę międzynarodową”, przyczynia się bowiem do budowania europejskiej jedności, zbliża zaprzyjaźnione państwa Europy Wschodniej do UE.

„Jest to proces, który trwa, stopniowo jest pogłębiany i który – wierzę w to głęboko – zakończy się przyjęciem państw Partnerstwa Wschodniego do wielkiej europejskiej wspólnoty” – powiedział prezydent. Podkreślił, że dla niego UE jest „podmiotem niezwykle ważnym, nowoczesnym jak na skalę światową, który powoduje, że Europa staje się coraz ważniejszym partnerem w globalnej rozgrywce politycznej, globalnej rozgrywce gospodarczej”.

EurActiv.pl