Euractiv.pl: Rusza szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w Warszawie

12 kwietnia 2017, 09:45 Alert
v4,Wyszehrad
FOT. M. JASIULEWICZ/ MSZ, K. SIEMION-BIELSKA/MSZ

Dziś (12 kwietnia) w Warszawie odbędzie się spotkanie szefów dyplomacji państw m.in. Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego na temat przyszłości unijnej polityki na Wschodzie. Ponadto szefów wszystkich delegacji przyjmie prezydent Andrzej Duda.

Partnerstwo Wschodnie jest unijnym programem utworzonym z inicjatywy Polski i Szwecji. Realizowany od 2008 r. ma na celu pogłębianie współpracy UE z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem.W przeddzień tego spotkania szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski rozmawiał z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych i europejskiej integracji Mołdawii Andreiem Galburem podkreślając, że Partnerstwo Wschodnie jest „w zasadzie” jedynym ważnym instrumentem polityki wschodniej UE.

Spotkanie w szerokim gronie

MSZ podało, że do Warszawy zaproszeni zostali również ministrowie spraw zagranicznych Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji, a także unijny komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn.Według informacji biura rzecznika prasowego MSZ do Warszawy mają przyjechać – obok szefów MSZ Czech, Słowacji i Węgier (V4) oraz Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (Partnerstwo Wschodnie) – także przedstawiciele Bułgarii i Słowenii w randze sekretarzy stanu w MSZ oraz „wysokiej rangi przedstawiciele Wlk. Brytanii, Malty oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych”.

Środowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 i Partnerstwa Wschodniego w Warszawie poprzedza, zaplanowany na 24 listopada, V szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Organizuje go Polska w ramach swojej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.Szef biura rzecznika prasowego MSZ Jakub Wawrzyniak zwrócił uwagę, że choć spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego organizuje każda kolejna prezydencja V4, po raz pierwszy w spotkaniu bierze udział aż tyle państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Tematy spotkania

Środowe spotkanie ma być poświęcone przyszłości Partnerstwa oraz szerzej rozumianej polityki wschodniej UE, a także przygotowaniom do listopadowego szczytu Partnerstwa (dyskutowane mają być oczekiwania pod adresem szczytu ze strony poszczególnych krajów PW).Rozmowy kilkunastu szefów dyplomacji omówią także perspektywy „rozbudowy połączeń transportowych oraz infrastrukturalnych między krajami Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego (tzw. connectivity)”, które – jak powiedział Wawrzyniak cytowany na internetowej stronie MSZ – stanowią jeden z „priorytetów polityki Partnerstwa Wschodniego, ustalonych na poprzednim szczycie PW w Rydze w 2015 r.”.Obrady w szerokim gronie poprzedzi spotkanie szefów dyplomacji państw V4 poświęcone dotychczasowej prezydencji Polski w Grupie i wstępnym założeniom prezydencji Węgier, które 1 lipca przejmą ją od Polski.

Rozmowy bilateralne

Przy okazji środowych rozmów minister Waszczykowski ma się spotkać z szefową dyplomacji Szwecji Margot Wallström, Estonii Svenem Mikserem, Rumunii Teodorem Melescanu i Chorwacji Davorem Ivo Stierem. Według szefa biura rzecznika MSZ, oprócz kwestii dwustronnych, w rozmowach mogą pojawić się również inne tematy m.in. sytuacja w regionie i jej implikacje dla bezpieczeństwa, energetyka (w tym rozbudowa Nord Stream, rozwój infrastruktury, współpraca na forum ONZ, a także sytuacja na Bałkanach Zachodnich i w Turcji).

Polsko-mołdawska współpraca

W czasie wczorajszej (11 kwietnia) rozmowy z wicepremierem Mołdawii, szefem MSZ i integracji europejskiej Andreiem Galburem minister Waszczykowski wyraził gotowość do dzielenia się z Mołdawią doświadczeniami Polski w drodze do UE i NATO. Zapewnił też, że nasz kraj w dalszym ciągu będzie wspierać proeuropejskie starania rządu mołdawskiego poprzez realizację projektów rozwojowych, organizację szkoleń i przekazywanie ekspertyz.Szef polskiej dyplomacji wyraził też zadowolenie z polsko-mołdawskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i przypomniał o polskim wsparciu w organizacji Biura Łącznikowego NATO w Kiszyniowie. „Liczę na to, że Mołdawia podtrzyma swoje zaangażowanie na rzecz pogłębienia współpracy z NATO” – powiedział Waszczykowski. Odnosząc się natomiast do statusu Naddniestrza minister zapewnił, że Polska opowiada się za rozwiązaniem uwzględniającym zasadę suwerenności i integralności Mołdawii.

Waszczykowski: Partnerstwo Wschodnie jedynym instrumentem polityki wschodniej UE

W ocenie Waszczykowskiego Partnerstwo Wschodnie jest „w zasadzie” jedynym ważnym instrumentem polityki wschodniej UE. Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z Galburem polski minister zwrócił uwagę, że Partnerstwo nie tylko przybliża państwa członkowskie do UE, ale stabilizuje również sytuację na wschodzie Europy. Wyraził przy tym zadowolenie z faktu, że Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z UE i nadzieję, że Kiszyniów będzie tę umowę realizował.Wicepremier Mołdawii podkreślił, że realizacja umowy stowarzyszeniowej z UE jest dla jego kraju priorytetem. „Zarówno rząd, jak i parlament zrobią wszystko, co jest konieczne, aby wykonać zobowiązania wynikające z podpisanej z Unią umowy” – zapewnił.

Mołdawski minister dziękował także za wsparcie Polski dla proeuropejskich aspiracji jego kraju i podkreślił rolę naszego kraju jako inicjatora platformy Partnerstwa Wschodniego. „Zawsze pamiętamy, że Polska jest w naturalny sposób zainteresowana Partnerstwem Wschodnim, jako jeden z inicjatorów tej platformy współpracy” – powiedział Galbur. Dodał, że liczy w związku z tym na wsparcie Warszawy w przygotowaniu rozwiązań „dopasowanych” do poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego i ich ambicji.

Stosunki dwustronne

Szef polskiego MSZ powiedział także, że głównym tematem jego rozmów z ministrem Galburem były polsko-mołdawskie stosunki bilateralne w związku z obchodzonym w tym roku 25-leciem stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. Wyraził przy tym nadzieję na podniesienie stosunków dwustronnych na wyższy poziom.

Euractiv.pl